Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Praca z azbestem - jak się zabezpieczyć?, Blog sklep bhp

Czynnościami tymi mogą zajmować się jedynie profesjonalne
firmy, nie wolno pozbywać się elementów z azbestem na własną rękę. Każdy z
pracowników musi posiadać środki ochrony indywidualnej oraz spełnić szereg innych
wymogów.
Roboty remontowo-budowlane, podczas których istnieje kontakt z wyrobami zawierającymi
azbest, zaliczane są do prac niebezpiecznych. Osoby podejmujące się nich muszą zatem
spełnić określone wymogi, które wynikają z obowiązujących przepisów BHP. Powinni więc
poddać się specjalistycznym badaniom medycznym, następnie odbyć przeszkolenie w zakresie
minimalizacji zagrożeń. Muszą być też w posiadaniu odpowiednich zezwoleń.
Osoby pracujące przy usuwaniu wyrobów azbestowych z budynków powinny być wyposażone
w środki ochrony indywidualnej, odzież ochronną oraz obuwie robocze. Jeśli zabezpieczenie
będzie niewystarczające lub nie będzie go wcale, osoba taka może zachorować na pylicę
azbestową lub międzybłoniaka opłucnej, który jest rodzajem nowotworu.
Pracownicy firmy zajmującej się usuwaniem elementów zawierających azbest, np. pokryć
dachowych z eternitu, przed kontaktem z groźnymi włóknami azbestowymi muszą zabezpieczyć
nie tylko własne drogi oddechowe (przed wdychaniem groźnego pyłu azbestowego), ale
także skórę. Konieczne jest założenie przez każdego z nich kasku na głowę, gogli, rękawic
ochronnych na dłonie, specjalnych ochraniaczy oraz jednorazowych kombinezonów ochronnych
pyloszczelnych (jednoczęściowych z kapturem).
Drogi oddechowe muszą zabezpieczyć maskami jednorazowego użytku, dobranymi do
występującego w danym pomieszczeniu stężenia pyłów azbestu. Jeśli stężenie pyłów jest
mniejsze, wystarczy tzw. półmaska z wymiennymi filtrami klasy P-3. Jeśli stwierdzono duże
ryzyko emisji pyłów, trzeba będzie zastosować maski pełne z nawiewem powietrza. Podczas
wykonywania pracy przy azbeście istnieje kategoryczny zakaz zdejmowania środków
chroniących drogi oddechowe. Co za tym idzie, pracownicy na terenie strefy zagrożenia
azbestem nie mogą spożywać posiłków, pić czy palić tytoniu. Nie można też na tym terenie
przetrzymywać swoich rzeczy osobistych.
Trzeba pamiętać też o tym, że po zakończeniu prac z azbestem jednorazowe środki
ochrony indywidualnej nie mogą zostać wynoszone poza teren pracy, ponieważ zostały
zanieczyszczone. Pracownicy powinni umieścić je w specjalnie do tego przeznaczonych
kontenerach. Po wyjściu ze strefy pracy każdy z nich zobowiązany jest wziąć prysznic.

 

Nasza oferta ochrony dróg oddechowych:

https://www.gvarant.pl/pl/drogi-oddechowe/

Tagi: azbest
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności