Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

BHP w pracy na drabinie., Blog sklep bhp

Praca na drabinie
Praca na drabinie

Drabiny mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze jedynie w warunkach, w których zastosowanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu
nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i krótkotrwa
łego czasu pracy albo okoliczności, których pracodawca nie może zmienić.

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu drabin jako sprzętu do tymczasowej pracy w budownictwie pracodawca powinien dokonać oceny ryzyka, która potwierdzi prawidłowość zastosowania drabin, a nie innego sprzętu.

Na co zwrócić uwagę:

 • -> Przenośne drabiny muszą opierać się na stabilnym, trwałym, posiadającym odpowiednie wymiary, nieruchomym podłożu w taki sposób, aby szczeble pozostawały w pozycji poziomej oraz były zabezpieczone przed przemieszczaniem, zanim będą użytkowane;
 • -> zawieszane drabiny muszą być zaczepione w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec, z wyjątkiem drabin linowych, ich przemieszczaniu lub bujaniu;
 • -> drabiny używane jako środki dostępu muszą być dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu, chyba że zostały zastosowane inne środki zapewniające pewne uchwycenie poręczy;
 • -> drabiny wieloczęściowe łączone lub wysuwane muszą być używane w taki sposób, aby zapobiec przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie;
 • -> drabiny powinny być tak ustawione, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania.

Rodzaj i parametry zastosowanych drabin muszą być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy, dających się przewidzieć obciążeń oraz zapewniać bezpieczne przemieszczanie się pracowników. Praca na drabinach – podobnie jak również przy zastosowaniu innego sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości, np. rusztowań – powinna być wykonywana tylko wtedy, gdy warunki pogodowe nie zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu pracowników.

W pracy na drabinie niedopuszczalne jest:

 • -> korzystanie z drabin uszkodzonych;
 • -> stosowanie drabiny jako drogi stałego transportu, a także do przenoszenia ciężarów o masie powyżej 10 kg;
 • -> używanie drabiny niezgodnie z przeznaczeniem;
 • -> używanie drabiny rozstawnej jako przystawnej;
 • -> wykonywanie z drabin przystawnych robót malarskich i tynkarskich;
 • -> opieranie drabiny przystawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne albo o stosy materiałów niezapewniające stabilności drabiny;
 • -> stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawianej drabiny;
 • -> ustawianie drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń – w sposób stwarzający zagrożenia;
 • -> wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej;
 • -> przenoszenie drabiny o długości powyżej 4 m przez jedną osobę;
 • -> wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych na wysokości przekraczającej 4 m. od poziomu podłogi;
 • -> wykonywanie z drabin robót ciesielskich powyżej wysokości 3 m;
 • -> wykonywanie robót z drabin niestabilnych, niezabezpieczonych przed poślizgiem i rozsunięciem się.

Drabiny przystawne powinny wystawać ponad powierzchnię, na którą prowadzą,co najmniej 0,75 m, a kąt ich nachylenia powinien wynosić od 65 st do 75

Nie posługuj się drabiną drewnianą ze szczeblami przybitymi do podłużnic; szczeble muszą
być wpuszczane w otwory wycięte w podłużnicach  w odstępach około 30 cm,

 • -> nie maluj drabin drewnianych farbą kryjącą; ponieważ nie zobaczysz ewentualnego uszkodzenia drabiny,
 • -> zanim wejdziesz na drabinę rozstawną sprawdź, czy oba jej segmenty są zabezpieczone przed rozsunięciem łańcuchem lub w inny trwałsposób.

Do wypadku podczas używania drabin dochodzi najczęściej, gdy:

 • -> następuje ich osunięcie się albo przewrócenie, 
 • -> łamie się element drabiny,
 • -> drabina używana jest do prac wymagających stosowania innego urządzenia, 
 • -> pracownik nieprawidłowo wykonuje czynności na drabinie. 

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności