Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Kto może odśnieżać dach, Blog sklep bhp

Zimowa aura sprawia, że wykonywanie niektórych prac jest wyjątkowo niebezpieczne.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadkowe. Dotyczy to nie tylko tych, którzy wykonują prace na wysokości, ale także osób postronnych. O czym wówczas bezwzględnie należy pamiętać?


Przede wszystkim należy zastanowić się nad prawidłową organizacją prac wykonywanych na wysokości, tak by były one wykonywane w sposób bezpieczny. W przypadku braku środków ochrony zbiorowej (balustrad, siatek ochronnych, siatek bezpieczeństwa, rusztowań ochronnych) zabezpieczających stanowisko pracy należy wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości.


Pracownicy wykonujący prace na wysokości powinni mieć aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Pracownik, który zostaje skierowany np. do odśnieżania na wysokości musi przejść odpowiedni instruktaż stanowiskowy. Musi również być poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem tej pracy. Prace na wysokości powyżej dwóch metrów – przy zastosowaniu indywidualnych środków ochrony muszą wykonywać co najmniej dwie osoby. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie właściwych środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości i dopilnowanie, aby pracownik je stosował. Chodzi tu o szelki bezpieczeństwa wraz z linką bezpieczeństwa, amortyzatory lub urządzenia samohamowne, hełmy ochronne oraz obuwie zabezpieczające przed poślizgnięciem się. Gdy występują strefy niebezpieczne podczas odśnieżania na wysokości, w których istnieje zagrożenie spadającymi masami usuwanego śniegu, lodu jak również narzędzi, to należy je odpowiednio wygrodzić i oznakować.  

 

Wichura, silny wiatr…i co wtedy?
Kapryśnej zimowej pogodzie mogą towarzyszyć wichury lub silny wiatr. Dla pracowników wykonujących w takich warunkach swoje obowiązki na wysokości stwarza to dodatkowe zagrożenie. Należy pamiętać, że może ono też dotyczyć osób postronnych narażonych na urazy w wyniku spadających z wysokości przedmiotów.
Przepisy zakazują montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań, ruchomych podestów roboczych w razie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi. Prac takich nie wolno wykonywać w czasie burzy lub wiatru o prędkości 10 m/s. Wykluczone jest również przez przepisy prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia przez wiatr części konstrukcji obiektu. Prace należy wstrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. Każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac powinno się odbywać monitorowanie miejsc pracy przez osobę uprawnioną.  

 

Polecenie odśnieżenia dachu
Czy w czasie zimy pracodawca może skierować pracownika zatrudnionego na co dzień np. przy obrabiarce do odśnieżenia dachu zakładowej hali? Zastanawiał się w związku z takim sygnałem od czytelnika. Pracodawca ma do tego prawo, ale pod pewnymi warunkami. Pierwszy i podstawowy dotyczy aktualnych badań lekarskich pracownika, który ma odśnieżać dach firmy. Z nich musi jasno wynikać, że pracownik nie ma przeciwwskazań do pracy na wysokości. Nadto pracownik musi być przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku przy odśnieżaniu dachu. Nie musi natomiast legitymować się specjalnymi certyfikatami czy specjalistycznymi badaniami lekarskimi. Pracownik, którego pracodawca skierował do odśnieżania dachu nie musi wykonać polecenia. Może odmówić, jeżeli warunki w jakich prace wykonywałby nie odpowiadałyby przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy, i stwarzałyby zagrożenie dla jego zdrowia lub życia. O odmowie wykonania takich prac związanych np. odśnieżaniem dachu musi jednak poinformować przełożonego. 

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności