Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Rodzaje indywidualnych ochron słuchu, Blog sklep bhp

Ochronniki słuchu (indywidualne ochrony słuchu) dzielą się na nauszniki przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe.

Nauszniki przeciwhałasowe dzielą się na:·

  • z niezależne nauszniki przeciwhałasowe, w których czasze tłumiące połączone są sprężyną dociskową,
  • nahełmowe nauszniki przeciwhałasowe, w których czasze tłumiące mocowane są za pomocą półsprężyn do przemysłowych hełmów ochronnych.

Wkładki przeciwhałasowe to ochronniki słuchu przeznaczone do szczelnego zamknięcia zewnętrznego przewodu słuchowego. Dostępne są
wkładki jednorazowego lub wielokrotnego użytku.
Wkładki wielokrotnego użytku mogą być połączone sznureczkiem lub sprężyną dociskową.
Ochronniki słuchu mogą być wyposażone w układy elektroniczne. Takie ochronniki dzielą się na trzy 
grupy: z układami aktywnej redukcji hałasu (ochrona przed hałasem niskoczęstotliwościowym), z regulowanym tłumieniem (ochrona przed hałasem impulsowym) oraz z łącznością przewodową i bezprzewodową (umożliwiają porozumiewanie się w grupie użytkowników, odbiór sygnałów ostrzegawczych, komunikatów słownych itp.)

 

Wybór ochronnika słuchu
Bardzo ważny jest wybór odpowiednich ochronników, stosownie do rodzaju i natężenia hałasu w środowisku pracy. Wybierając ochronnik, trzeba zwrócić szczególną uwagę na: 

  • znak CE na wyrobie - oznaczenie znakiem CE gwarantuje, że wyrób spełnia
  • wymagania w zakresie bezpieczeństwa i jakości z wymagania dotyczące tłumienia dźwięku - prawidłowo dobrany ochronnik powinien zapewniać obniżenie poziomu dźwięku do wartości mniejszych od 85 dB
  • wygodę użytkowania - w przypadku użytkowania nauszników wygoda zależy m. in. od masy i siły docisku sprężyny dociskowej, a w przypadku wkładek przeciwhałasowych – od łatwości ich wkładania i wyjmowania. Jeżeli jest to możliwe, użytkownik powinien sam dokonywać wyboru najwygodniejszych, spośród odpowiednich, ochronników słuchu
  • środowisko pracy - praca fizyczna, szczególnie w wysokich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza, może powodować pocenie się pod poduszkami nauszników przeciwhałasowych. Wówczas zalecane jest stosowanie wkładek przeciwhałasowych. Praca w brudnych warunkach wymaga upewnienia się, że dobrane ochronniki słuchu nie spowodują infekcji u ich użytkownika. Jest to szczególnie istotne przy stosowaniu wkładek
  • zaburzenia zdrowia - zanim jakikolwiek typ ochronnika słuchu zostanie wybrany, należy zapytać przyszłego użytkownika, czy ma lub miał jakiekolwiek kłopoty zdrowotne z uszami lub słuchem, jak np.: podrażnienie przewodu słuchowego, ból ucha, wydzieliny z ucha lub ubytki słuchu i czy jest w trakcie leczenia jakiejkolwiek choroby uszu lub skóry. Osoby z takimi problemami powinny skonsultować się z lekarzem w celu określenia, który typ ochronnika słuchu jest dla nich najbardziej odpowiedni
  • współdziałanie z innymi środkami ochrony indywidualnej, takimi jak hełmy, okulary itp. - podczas doboru ochronników słuchu ważne jest, aby – w przypadku potrzeby jednoczesnego używania innych środków ochrony indywidualnej – zostały spełnione wymagania co do skuteczności ochrony słuchu.
 

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności