Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, Blog sklep bhp

W stosunku do różnych postaci zawodowego ryzyka wypadkowego: mechanicznego, termicznego, chemicznego itp., rażenie prądem elektrycznym powoduje najcięższe skutki dla życia i zdrowia człowieka. Przy posługiwaniu się elektronarzędziami, podczas prostych czynności wkręcania żarówki lub bezpiecznika, przy każdej czynności wymagającej kontaktu części czynnej przewodu lub części przewodzącej instalacji (zob. słownik podstawowych pojęć i definicji) obowiązuje rygorystyczne przestrzeganie zasad i przepisów określających bezpieczeństwo pracy – tzn. pełna świadomość grożącego niebezpieczeństwa i umiejętność bezpiecznego postępowania. Stałe obcowanie z tym zagrożeniem może prowadzić do zaniku niezbędnej czujności i do tzw. rutyniarstwa. Z kolei może to sprzyjać lekceważeniu i nieprzestrzeganiu obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa.

Pomimo wielu zalet, energia elektryczna stwarza zagrożenie dla człowieka, które wiąże się z:

·         porażeniem prądem elektrycznym;

·         oparzeniem łukiem elektrycznym;

·         pożarem, jeśli urządzenia elektryczne lub instalacje elektryczne będą źródłem powstawania tego pożaru;

·         zatruciem szkodliwymi materiałami, surowcami oraz tworzywami (lub produktami ich spalania) stosowanymi w urządzeniach elektrycznych i instalacjach elektrycznych;

·         awariami mechanicznymi, np. rozerwanie się sprzęgła, rozpadnięcie się silnika itp.

RĘKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE

Charakterystycznym wskaźnikiem w zakresie poziomu bezpieczeństwa elektrycznego w danym kraju jest wskaźnik rocznej liczby śmiertelnych wypadków porażenia prądem elektrycznym przypadających na jeden milion mieszkańców. W Polsce wskaźnik liczby wypadków śmiertelnych, spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym od wielu lat utrzymuje się na poziome ok. 7 osób, wielokrotnie przewyższa wskaźniki w najbardziej uprzemysłowionych państwach Europy, które wynoszą od 1,0 do 2,0. Jest to spowodowane niedoskonałością technicznych rozwiązań instalacji elektrycznych i urządzeń w milionach mieszkań, zabudowań gospodarskich i innych obiektów budowlanych. Przyczyniły się do tego ustalenia polskich przepisów obowiązujące przez dziesięciolecia, które dopuszczały ze względów oszczędnościowych m. in. Stosowanie przewodów aluminiowych o przekroju 1,5 mm2.

Porażenie prądem elektrycznym następuje w większości wypadków wskutek  dotyku bezpośredniego lub dotyku pośredniego  ręką części urządzenia elektrycznego znajdującego się w danej chwili pod napięciem, albo wskutek równoczesnego uszkodzenia izolacji instalacji, maszyn lub urządzeń elektrycznych i nieskutecznego działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Jednym z niezbędnych środków ochrony rąk są rękawice elektroizolacyjne stworzone do ochrony rąk przed porażeniem prądem. Wykonane są z wysokiej jakości lateksu, chroniące nawet przed napięciem do 10kV.

Wymagania przy produkcji maszyn elektrycznych, transformatorów, odbiorników, przewodów itd. są uregulowane normami. Urządzenia elektryczne, a także instalacje elektroenergetyczne powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowy
i skontrolowane po wykonaniu przez upoważnione do tego osoby.

Nawet najlepiej wykonane urządzenia elektroenergetyczne mogą z upływem czasu ulec uszkodzeniu w wyniku zestarzenia się lub niewłaściwego ich eksploatowania. Wskutek zawilgocenia lub przegrzania może nastąpić przebicie izolacji (zob. słownik podstawowych pojęć i definicji) do metalowej obudowy urządzenia lub korpusu silnika. Wówczas obudowa lub korpus, nie będące pod napięciem w zwykłych warunkach roboczych, mogą znaleźć się pod niebezpiecznym dla obsługi napięciem względem ziemi.

Prąd płynący w takiej pętli zwarciowej powinien spowodować szybkie zadziałanie bezpiecznika B2, co zlikwiduje niebezpieczne napięcie dotykowe na korpusie silnika.

Zobacz pełną ofertę na rękawice elektroizolacyjne KLIKNIJ TUTAJ


 
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności