Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Gdzie umieścić znaki bezpieczeństwa?, Blog sklep bhp

Liczba i umiejscowienie znaków oraz sygnałów bezpieczeństwa powinny być uzależnione od wielkości terenu, na którym są stosowane, a także rodzajów i poziomu występujących zagrożeń.


Pamiętaj, że znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne i informacyjne powinny być stosowane jako znaki stałe.
Sygnały świetlne, dźwiękowe i komunikaty słowne powinny być stosowane, gdy wymaga tego sytuacja, w celu zasygnalizowania niebezpieczeństwa i wezwania ludzi do podjęcia określonych działań lub do ewakuacji (np. w razie pożaru, ulatniania się gazu).


Niebezpieczne miejsca w firmie
Miejsca w zakładzie pracy, do których mają dostęp pracownicy, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów, powinny być oznakowane skośnymi pasami, na przemian żółtymi i czarnymi lub czerwonymi i białymi lub znakiem bezpieczeństwa.


Wymiary pasów powinny być odpowiednie do rozmiaru przeszkody lub niebezpiecznego miejsca. Żółte i czarne lub czerwone i białe pasy powinny być narysowane pod kątem około 45° i powinny mieć zbliżone wymiary (szerokość).


Drogi
Warto wiedzieć, że barwy i znaki ostrzegawcze materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym i kolejowym wynikają z podpisanych przez Polskę umów europejskich międzynarodowego przewozu drogowego (ADR) i kolejowego (RID).


Pamiętaj!
Drogi w firmach powinny być na stałe oznaczone barwą bezpieczeństwa i powinny być wyraźnie wyznaczone za pomocą ciągłych pasów o dobrze widocznej barwie (z uwzględnieniem barwy podłoża) – najlepiej białej lub żółtej.
Rozmieszczenie pasów wyznaczających drogi powinno uwzględniać bezpieczną odległość między pojazdami i przeszkodami oraz między pieszymi i pojazdami.
 

Tagi: znaki
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności