Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Mycie okien a praca na wysokości, Blog sklep bhp

To czy mycie okien w budynku jest pracą na wysokości każdorazowo uzależnione jest od warunków, w jakich wykonywana jest ta praca.

Jeżeli w konkretnym przypadku mycie okien jest pracą na wysokości, praca ta powinna być zorganizowana i wykonywana tak, aby nie zmuszać pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi (np. parapetu okiennego, schodków przystawnych, podestu roboczego).


Praca na wysokości – pojęcie
Za pracę na wysokości jest uznawana praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.


Uwaga!
Nie zalicza się do prac na wysokości pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta jest:
osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
wyposażona w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.


Obowiązki pracodawcy
Praca na wysokości zaliczana jest do prac szczególnie niebezpiecznych. Rodzi to określone obowiązki po stronie pracodawcy.
W firmie, w której występują prace szczególnie niebezpieczne, pracodawca określa szczegółowe wymagania bhp przy ich wykonywaniu. W szczególności pracodawca ma obowiązek zapewnić:
1. bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
2. odpowiednie środki zabezpieczające,
3. instruktaż pracowników obejmujący przede wszystkim:

  • imienny podział pracy,
  • kolejność wykonywania zadań,
  • wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

Pracodawca powinien także każdorazowo dobrać i zastosować organizacyjne oraz techniczne środki zabezpieczające pracowników przed ewentualnymi skutkami zagrożeń zawodowych.


Uwaga!
Pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

 Środki zabezpieczające pracowników
Odpowiednimi środkami zabezpieczającymi pracowników wykonujących prace na wysokości są:

  • asekuracja osób wykonujących prace przez innych pracowników, którzy bezpośrednio ich nie wykonują, (zobacz urządzenia asekuracyjne)
  • wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej dobrane do rodzaju wykonywanej pracy (np. sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - zobacz) i przeszkolenie ich w zakresie posługiwania się tymi środkami.  
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności