Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Rękawice ochronne - przegląd norm, Blog sklep bhp

Norma EN420
Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań.
 
Norma EN12477
Określa  wymagania  i  metody  badań  dla  rękawic  używanych do  ręcznego  spawania  metali,  cięcia  i  technik  pokrewnych.
Rękawice  spawalnicze  są  klasyfikowane  w  dwóch kategoriach: B jeśli wymagana jest duża wygoda użytkowania oraz A, dla innych procesów spawalniczych.
 
Norma EN374­1
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Terminologia i wymagania.
Norma  określa  wymagania  dotyczące  rękawic  chroniących  użytkownika  przed  chemikaliami  i/lub  mikroorganizmami.  Definiuje
terminologię  dotyczącą:  materiału  na  rękawice  chroniące  przed  mikroorganizmami,  degradacji,  przesiąkania,  przenikania
środków  chemicznych  stosowanych  do  badań,  czasu  przebicia.  Wymagania  dotyczące  rękawic  chroniących  przed  zagrożeniami
mechanicznymi nie są tutaj opisywane.
 
Norma EN374­2
Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Wyznaczanie odporności na przesiąkanie.
Norma  wyszczególnia  metodę  badań  celem  określenia  odporności  na  przesiąkanie  dla  rękawic  chroniących  przed  produktami
chemicznymi  i/lub  przed  mikroorganizmami.  Kiedy  rękawice  są  odporne  na  przesiąkanie  po  badaniach  według  tej  części  normy
EN374, oznacza to, że stanowią one skuteczną barierę przed zagrożeniami mikrobiologicznymi.
Zobacz rękawice zgodne z normą EN3742 kliknij tutaj
 
Norma EN374­3
Rękawice  chroniące  przed  substancjami chemicznymi  i  mikroorganizmami.  Wyznaczanie odporności  na  przenikanie  substancji chemicznych.
Norma  EN374­3  dotyczy  określenia  odporności materiałów  wchodzących  w  skład  rękawic  na  przenikanie produktów  chemicznych potencjalnie  niebezpiecznych,  nie w  postaci  gazowej,  w  przypadku  ciągłego  kontaktu  z  nimi.
Należy  podkreślić,  że  badanie  nie  odzwierciedla  warunków w  jakich  rękawica  jest  używana,  i  że  wyniki  badań,  które  mają względną  wartość,  mogą  być  użyte  tylko  do  porównywania materiałów na podstawie zakresu ich czasów przebicia.
W  nowszej  wersji  normy  rękawica  uważana  jest  za  odporną na działanie środków chemicznych jeśli uzyska wskaźnik 2 lub większy  dla  trzech  przetestowanych  środków  z  listy zamieszczonej poniżej
 
Norma EN381­7
Odzież  ochronna  dla  użytkowników  pilarek  łańcuchowych  przenośnych.  Wymagania  dla  rękawic  chroniących  przed  przecięciem  piłą łańcuchową. Zobacz rękawice antyprzecięciowe
 
Norma  należy  do  norm  dotyczących  środków ochrony  indywidualnej,  przeznaczonych  do ochrony  przed  zagrożeniami  występującymi
w  trakcie  użytkowania  ręcznych  pilarek łańcuchowych.
Rękawice,  które  mają  na  celu  ochronę  przed  przecięciem pilarką  łańcuchową  są  w  przeważającej  części  wykonane
z  układu  materiałów  zawierających  skóry,  tkaniny  oraz materiały  powlekane.  Najistotniejszym  elementem konstrukcyjnym  jest  wkład stosowany  w  części  grzbietowej pod  materiałem  zewnętrznym,  zapewniający  ochronę  przed przecięciem.  Wkład  ten  wykonywany  jest  z  układu  materiałów o  wysokiej  odporności  na  przecięcia.  Zabezpieczenie  przed przecięciem realizowane jest poprzez:
Spowodowanie ślizgania się łańcucha po materiale i w ten sposób niedopuszczenie do przecięcia tego materiału,
Wciąganie włókien w koło napędowe przez ogniwa tnące łańcucha i blokowanie w ten sposób ruchu łańcucha,
Hamowanie łańcucha na skutek absorbowania przez włókna energii ruchu obrotowego, co skutkuje zmniejszeniem prędkości łańcucha.
 
 
UWAGA:  Żadne  środki  ochrony  nie  mogą  zapewnić  100%  ochrony  przed  przecięciem  spowodowanym  przez  ręczną  pilarkę  łańcuchową.
Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.
 
Norma EN388
Rękawice  chroniące  przed  zagrożeniami mechanicznymi.
Norma  EN388  ma  zastosowanie  do  wszystkich typów  rękawic  w  zakresie  zagrożeń  fizycznych i  mechanicznych  przez  ścieranie, przecięcie ostrym  przedmiotem,  przekłucie  i  rozdzieranie.  Norma  ta  nie ma zastosowania do rękawic odpornych na wibracje.
A Odporność na ścieranie (od 0 do 4) Określona przez ilość cykli niezbędnych do wykonania aż do przekłucia próbki produktu,
Odporność na przecięcie (od 0 do 5). Określona przez ilość cykli niezbędnych do przecięcia próbki przy stałej prędkości,
Wytrzymałość na rozdzieranie (od 0 do 4). Jest to siła minimalna niezbędna do rozdarcia próbki,
Odporność na przekłucie (od 0 do 4). Jest to siła niezbędna do przekłucia próbki za pomocą znormalizowanego stalowego trzpienia.
 
 
Norma EN1082-­1
Odzież  ochronna.  Rękawice  i  ochrony  ramion  chroniące  przed  przecięciami  i  ukłuciami  nożami  ręcznymi  ­  Rękawice  z plecionki pierścieni i ochrony ramion. Zobacz rękawice metalowe
 
Norma  określa  wymagania  dot.  konstrukcji,  właściwości  użytkowych,  odporności  na  przekłucie,  mocowania  za  pomocą  pasków,
masy, materiału, znakowania i sposobu użytkowania rękawic i ochron ramion. Wskazano również odpowiednie metody badań.
Norma  ta  dotyczy  rękawic  ochronnych  z  plecionki  pierścieni  i  ochron  ramion  z  elementów  metalowych  i  z  tworzyw  sztucznych, przeznaczonych do pracy nożami ręcznymi.
Rękawice  spełniające  wymagania  normy  należy  bezwzględnie  stosować  w  przypadku,  gdy  pracownik  posługuje  się  ostro zakończonym nożem,  który  przemieszcza  się  w  kierunku  drugiej  ręki,  narażając  ją  na  bezpośredni  kontakt  z  narzędziem  ­  konieczne jest  wtedy  stosowanie rękawic o większej ochronie przed przecięciami wykonanych z plecionki pierścieni metalowych.
Rękawice takie przeznaczone są do stosowania na jedną rękę ­ tę, która nie trzyma noża podczas wykonywania czynności zawodowych.
Rękawice  są  najczęściej  wykonywane  ze  stali  nierdzewnej.  Mogą  być  zakończone  długim  lub  krótkim  mankietem,  który  stanowi ochronę również części lub całego przedramienia.
Rękawice powinny być starannie dobierane do wielkości ręki w celu zapewnienia optymalnej ochrony.
W celu zwiększenia komfortu pracy, pod rękawicami z plecionki pierścieni metalowych można stosować rękawice bawełniane.
 
Norma EN1082-­2
Odzież  ochronna.  Rękawice  i  ochrony  ramion  chroniące  przed  przecięciami  i  ukłuciami  nożami  ręcznymi.  Rękawice  i  ochrony
ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.
Norma  określa  wymagania  dotyczące:  projektowania,  odporności  na  przecięcie,  odporności  na  przekłucie  oraz  właściwości
ergonomicznych,  rękawic  odpornych  na  przecięcie,  ochron  ramion  i  rękawów  ochronnych,  wykonanych  z  materiałów  innych  niż
plecionka  pierścieni,  sztywne  metale  i  tworzywa  sztuczne  oraz  zapewniających  mniejszą  ochronę  przed  przecięciem  i  ukłuciem
niż wyroby wymienione w części pierwszej normy.
Wymagania  zawarte  w  normie  dotyczą  ochron  przeznaczonych  tylko  do  pracy,  w  której  nóż  jest  zakończony  ostro  lub  jest używany  tylko  do cięcia w miejscach odległych od ręki i ramienia.
 
Norma EN1082­-3
Odzież  ochronna.  Rękawice  i  ochrony  ramion  chroniące  przed  przecięciami  i  ukłuciami  nożami  ręcznymi.  Badanie  przecięcia
tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem.
Norma określa wymagania dot. badania odporności na przecięcie, w wyniku uderzenia, tkanin, skór i innych materiałów.
 
Norma EN14328
Odzież ochronna. Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem. Wymagania i metody badania.
Norma  określa  wymagania  dotyczące  projektowania,  odporności  na  przecięcie,  właściwości  ergonomicznych,  nieszkodliwości, wykończenia, konstrukcji materiałów, znakowania oraz instrukcji użytkowania, dla rękawic i ochron ramion zabezpieczających przed nożami z napędem.
Norma określa również stosowne metody badania.
Zgodnie  z  normą,  jedynym  znanym  typem  rękawic,  które  w  pewnym  zakresie  zapewniają  ochronę  i  które  można  zalecić  przy wykonywaniu prac z użyciem noży z napędem, są rękawice z plecionki pierścieni metalowych.
 
UWAGA:  Zgodnie  z  badaniami  nawet  takie  rękawice  mogą  ulec  przecięciu  przy  kontakcie  z  nożami  z  napędem,  jednakże  jak dotąd  nie  są znane żadne inne materiały, które zapewniałyby wystarczającą i skuteczniejszą ochronę w tym zakresie.
Rękawice  wykonane  z  plecionki  pierścieni  metalowych  pełnią  również  rolę  ostrzegawczą  ­  podczas  kontaktu  z  ruchomym  nożem powstaje hałas oraz wibracja ostrzegająca użytkownika i sygnalizująca konieczność podjęcia szybkiej reakcji w celu uniknięcia urazów.
 
Norma EN407
Rękawice  chroniące  przed  zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień). 
 
Norma  określa  metody  badań,  wymagania ogólne,  poziomy  parametrów  termicznych i  sposoby  oznakowania  rękawic  ochronnych, chroniących  przed  gorącem  i/lub  ogniem.  Ma  ona zastosowanie  do  wszystkich  rękawic,  które  powinny  chronić
ręce  przed  gorącem  i/lub  płomieniem  pod  jedną  lub  kilkoma następującymi  postaciami:  ogień,  ciepło  kontaktowe,  ciepło konwekcyjne,  promieniowanie  cieplne,  drobne  rozpryski roztopionego metalu lub duże rozpryski ciekłego metalu.
A ­ Zachowanie się podczas palenia (od 0 do 4). Oparta
na czasie, w którym materiał pozostaje zapalony i topi się nadal po usunięciu źródła ognia,
B ­ Odporność na ciepło kontaktowe (od 0 do 4). Oparta na temperaturze w zakresie od 100ooC do 500ooC, przy której osoba nosząca
rękawice nie odczuje żadnego bólu w okresie co najmniej 15 sekund,
C ­ Odporność na ciepło konwekcyjne (od 0 do 4). Oparty na czasie, podczas którego próbka jest zdolna opóźnić przenoszenie ciepła
płomienia,
D ­ Odporność na ciepło promieniowania (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący czas niezbędny do uzyskania przez próbkę zadanej
temperatury,
E ­ Odporność na drobne rozpryski stopionych metali (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący ilość niezbędną (ciepła) do doprowadzenia próbki
do pewnej temperatury,
F ­ Odporność na duże ilości stopionego metalu (od 0 do 4). Wskaźnik pokazujący niezbędną ilość (ciepła) do spowodowania zniszczenia
materiału zastępującego skórę, umieszczonego bezpośrednio za próbką.
 
UWAGA:  Jeżeli  zamiast  wartości  liczbowej  wystąpi  X,  oznacza  to  iż  produkt  nie  był  poddawany  testom  w  danym  zakresie.  0 oznacza  brak spłenienia najniższego poziomu skuteczności dla danego typu zagrożenia.
 
 
Norma EN511
Rękawice chroniące przed zimnem.
 
Norma  określa  wymagania  i  metody  badań  dla  rękawic  ochronnych  chroniących  przed  zimnem  konwekcyjnym  lub  kontaktowym,
aż  do  temperatury  ­50°C.  Zimno  to  może  być  związane  z  warunkami  klimatycznymi  lub  działalnością  zawodową  w  przemyśle.
Specyficzne  wartości  różnych  poziomów  parametrów  technicznych  są  określane  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiadającymi
każdej kategorii zagrożenia lub każdej dziedzinie specjalnego zastosowania.
 
Badania wyrobów mogą być prowadzone tylko w odniesieniu do poziomów parametrów technicznych, a nie do poziomów ochrony.
A Odporność na zimno konwekcyjne (0 do 4). Pomiar wartości izolacji termicznej rękawicy w m2 x C/W,
B Odporność na zimno kontaktowe (0 do 4). Pomiar wielkości odporności termicznej rękawicy w m2 xC/W,
C Nieprzepuszczalność wody (0 lub 1). Określa czy następuje czy nie, przenikanie po 30 minutach.
 
UWAGA: Jeżeli zamiast wartości liczbowej wystąpi X, oznacza to iż produkt nie był poddawany testom w danym zakresie.
 
Norma EN1149­-1
Odzież ochronna. Właściwości elektrostatyczne. Metoda badania rezystywności powierzchniowej.
Norma  ta  ustala  minimalne  wymagania  elektrostatyczne  i  metody  prób  dla  rękawic  ochronnych  i  odzieży  rozpraszającej  elektryczność statyczną  celem  uniknięcia  powstawania  iskier  mogących  wywoływać  pożary.  Wymagania  te  nie  są  wystarczające  w otoczeniu  łatwopalnym, wzbogaconym  w  tlen,  a  metoda  badań  nie  daje  się  zastosować  dla  tkanin  zawierających  włókna  z przewodzącym  rdzeniem.
Niniejsza norma nie znajduje zastosowania przy napięciach występujących w sieci.
 
Norma EN60903
Prace pod napięciem. Rękawice z materiału izolacyjnego.
Norma  definiuje  wymagania  dotyczące  rękawic  z  materiału  izolacyjnego  oraz  rękawic  pięciopalcowych  i  trójpalcowych,  które  są stosowane zwykle w połączeniu z ochronnymi rękawicami skórzanymi, nakładanymi na rękawice izolacyjne w celu ich mechanicznego wzmocnienia.
Zdefiniowane  są  wymagania  dotyczące  rękawic  izolacyjnych  bez  mechanicznego  wzmocnienia.  Norma  określa  klasy  i  kategorie rękawic, podaje wymagania fizyczne, określa zakres i metody badań elektrycznych, mechanicznych i cieplnych.
 
Norma EN10819
 
Drgania  i  wstrząsy  mechaniczne.  Drgania  oddziałujące  na  organizm człowieka  przez  kończyny  górne  ­  Metoda  pomiaru  i  oceny współczynnika przenoszenia drgań przez rękawice na dłoń operatora.
Norma  definiuje  metody  pomiaru  laboratoryjnego  oraz  sposób  analizy danych  i  sporządzania  protokołów  badań  współczynnika przenoszenia drgań  dla  rękawic  w  warunkach  przenoszenia  drgań  z  rękojeści  testowej  na  dłoń w zakresie częstotliwości 31,5­250Hz.
Norma  określa  wymogi  wykonywania  testów  w  obszarze  dłonicy.  Nie  ma  wymogów  co do  przeprowadzania  testów  w  obszarze palców.  Niezależnie  od  tego  wymagane  jest, aby materiał antywibracyjny pokrywał również obszar palców.
 
Objawy i zapobieganie
Narażenie  na  drgania  mechaniczne  przenoszone  do  organizmu  przez  kończyny  górne powoduje głównie zmiany chorobowe w układach:
  • krążenia krwi (naczyniowym), np. napadowe zaburzenia krążenia krwi w palcach rąk, blednięcie opuszków jednego lub więcej palców tzw. „choroba białych palców”,
  • nerwowym, np. zaburzenia czucia dotyku, czucia wibracji, temperatury, dolegliwości w postaci drętwienia czy mrowienia palców i dłoni, a także całych kończyn górnych,
  • kostno­stawowym, np. zniekształcenia szpar stawowych, zwapnienia torebek stawowych, zmiany okostnej, zmiany w utkaniu kostnym.
Zespół  tych  zmian,  zwany  „zespołem  wibracyjnym”  jest  uznawany  w  wielu  krajach,  w  tym również  w  Polsce,  za  chorobę zawodową.  W  ostatnich  latach  co  roku  u  ok.  200  osób w Polsce stwierdza się występowanie zespołu wibracyjnego!
Dla  zabezpieczenia  się  przed  negatywnymi  skutkami  wibracji  czy  też  ich  ograniczenia  zaleca  się  stosowanie  rękawic antywibracyjnych.  Należy podkreślić,  że  stosowanie  rękawic  antywibracyjnych  może  nie  tylko  ograniczyć  drgania  transmitowane  z narzędzi  do  rąk  operatora,  ale  też zabezpiecza  ręce  przed  niską  temperaturą  i  wilgocią,  które  to  czynniki  potęgują  skutki oddziaływania  drgań,  przyspieszając  pojawienie  się i  rozwój  choroby  wibracyjnej.  Rękawice  antywibracyjne  znajdują  się  w  wykazie środków  ochrony  indywidualnej  podlegających  obowiązkowej certyfikacji. Tylko rękawice z certyfikatem powinny być rozpowszechniane wśród użytkowników.
 
Odzież  ochronna.  Rękawice  i  ochrony  ramion  chroniące  przed  przecięciami  i  ukłuciami  nożami  ręcznymi.  Rękawice  i  ochrony
ramion wykonane z materiałów innych niż plecionka pierścieni.
Norma  określa  wymagania  dotyczące:  projektowania,  odporności  na  przecięcie,  odporności  na  przekłucie  oraz  właściwości
ergonomicznych,  rękawic  odpornych  na  przecięcie,  ochron  ramion  i  rękawów  ochronnych,  wykonanych  z  materiałów  innych  niż
plecionka  pierścieni,  sztywne  metale  i  tworzywa  sztuczne  oraz  zapewniających  mniejszą  ochronę  przed  przecięciem  i  ukłuciem
niż wyroby wymienione w części pierwszej normy.
Wymagania  zawarte  w  normie  dotyczą  ochron  przeznaczonych  tylko  do  pracy,  w  której  nóż  jest  zakończony  ostro  lub  jest  używany  tylko  do
cięcia w miejscach odległych od ręki i ramienia.
Odzież  ochronna.  Rękawice  i  ochrony  ramion  chroniące  przed  przecięciami  i  ukłuciami  nożami  ręcznymi  ­  Rękawice  z  plecionki
pierścieni i ochrony ramion.
Norma  określa  wymagania  dot.  konstrukcji,  właściwości  użytkowych,  odporności  na  przekłucie,  mocowania  za  pomocą  pasków,
masy, materiału, znakowania i sposobu użytkowania rękawic i ochron ramion. Wskazano również odpowiednie metody badań.
Norma  ta  dotyczy  rękawic  ochronnych  z  plecionki  pierścieni  i  ochron  ramion  z  elementów  metalowych  i  z  tworzyw  sztucznych,  przeznaczonych
do pracy nożami ręcznymi.
Rękawice  spełniające  wymagania  normy  należy  bezwzględnie  stosować  w  przypadku,  gdy  pracownik  posługuje  się  ostro  zakończonym
nożem,  który  przemieszcza  się  w  kierunku  drugiej  ręki,  narażając  ją  na  bezpośredni  kontakt  z  narzędziem  ­  konieczne  jest  wtedy  stosowanie
rękawic o większej ochronie przed przecięciami wykonanych z plecionki pierścieni metalowych.
Rękawice takie przeznaczone są do stosowania na jedną rękę ­ tę, która nie trzyma noża podczas wykonywania czynności zawodowych.
Rękawice  są  najczęściej  wykonywane  ze  stali  nierdzewnej.  Mogą  być  zakończone  długim  lub  krótkim  mankietem,  który  stanowi  ochronę
również części lub całego przedramienia.
Rękawice powinny być starannie dobierane do wielkości ręki w celu zapewnienia optymalnej ochrony.
W celu zwiększenia komfortu pracy, pod rękawicami z plecionki pierścieni metalowych można stosować rękawice bawełniane.
Norma  należy  do  norm  dotyczących  środków
ochrony  indywidualnej,  przeznaczonych  do
ochrony  przed  zagrożeniami  występującymi
w  trakcie  użytkowania  ręcznych  pilarek
łańcuchowych.
Rękawice,  które  mają  na  celu  ochronę  przed  przecięciem
pilarką  łańcuchową  są  w  przeważającej  części  wykonane
z  układu  materiałów  zawierających  skóry,  tkaniny  oraz
materiały  powlekane.  Najistotniejszym  elementem
konstrukcyjnym  jest  wkład  stosowany  w  części  grzbietowej
pod  materiałem  zewnętrznym,  zapewniający  ochronę  przed
przecięciem.  Wkład  ten  wykonywany  jest  z  układu  materiałów
o  wysokiej  odporności  na  przecięcia.  Zabezpieczenie  przed
przecięciem realizowane jest poprzez:
Spowodowanie ślizgania się łańcucha po materiale i w ten sposób niedopuszczenie do przecięcia tego materiału,
Wciąganie włókien w koło napędowe przez ogniwa tnące łańcucha i blokowanie w ten sposób ruchu łańcucha,
Hamowanie łańcucha na skutek absorbowania przez włókna energii ruchu obrotowego, co skutkuje zmniejszeniem prędkości łańcucha.
UWAGA:  Żadne  środki  ochrony  nie  mogą  zapewnić  100%  ochrony  przed  przecięciem  spowodowanym  przez  ręczną  pilarkę  łańcuchową.
Niemniej jednak doświadczenia wykazały, że można wyprodukować środki ochrony, które zapewniają pewien stopień ochrony.
Rękawice ochronne dla spawaczy.
Określa  wymagania  i  metody  badań  dla  rękawic  używanych
do  ręcznego  spawania  metali,  cięcia  i  technik  pokrewnych.
Rękawice  spawalnicze  są  klasyfikowane  w  dwóch
kategoriach: B jeśli wymagana jest duża wygoda użytkowania
oraz A, dla innych procesów spawalniczych.
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności