Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Rękawice a ochrona żywności, Blog sklep bhp

Produkty  spełniające  warunki  konieczne  do kontaktu  z  żywnością  mogą  być  stosowane w  przemyśle  spożywczym,  cukierniczym  i innym, gdzie  występuje  bezpośredni  kontakt z żywnością.
 
Dokonywane  są  badania  całościowego  przenikania składników  rękawicy  na  substancjach  spożywczych,  takich  jak oliwa  z  oliwek, alkohol  95%,  aktywne  substancje  wodne w  celu  sprawdzenia,  czy  przenikanie  substancji  nie przekracza dopuszczalnych limitów:
tworzywo (PCV) nie powinno oddawać do żywności składników w ilościach większych niż 10mg/dm2 powierzchni tworzywa lub artykułu ­ jest to tzw. ogólny limit przenikania. w wypadku określonych dodatków sprecyzowane są specyficzne wymagania ­ tzw. specyficzny limit przenikania.
 
EN455-­1
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badanie na nieobecność dziur.
Określono wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur.
Norma  posługuje  się  pojęciem  AQL  (Acceptable  Quality  Level  ­  Akceptowalny  Poziom  Jakości).  Pojęcie  odnosi  się  do  szczelności produktu (choć  może  odnosić  się  do  innych  cech  ­  wytrzymałości,  limitu  średnich  dopuszczalnych  uchybień  w  procesie produkcyjnym).  Znalezione defekty  klasyfikowane  są  według  3  poziomów:  nieistotny,  średnio  istotny,  krytyczny.  Wartość  AQL definiowana  jest  jako  procent  produktów wadliwych na 100 produktów.
Ze  względu  na  brak  możliwości  przetestowania  w  procesie  produkcyjnym  każdej  pary  rękawic,  test  przeprowadzany  jest  na określonej  próbce, wybranej losowo z partii towaru. Próbki powinny być dobierane zgodnie z wytycznymi normy ISO 2859­1.
 
EN455-­2
EN455­1
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badanie na nieobecność dziur.
Określono wymagania i podano metodę badania rękawic medycznych do jednorazowego użytku na nieobecność dziur.
Norma  posługuje  się  pojęciem  AQL  (Acceptable  Quality  Level  ­  Akceptowalny  Poziom  Jakości).  Pojęcie  odnosi  się  do  szczelności  produktu
(choć  może  odnosić  się  do  innych  cech  ­  wytrzymałości,  limitu  średnich  dopuszczalnych  uchybień  w  procesie  produkcyjnym).  Znalezione
defekty  klasyfikowane  są  według  3  poziomów:  nieistotny,  średnio  istotny,  krytyczny.  Wartość  AQL  definiowana  jest  jako  procent  produktów
wadliwych na 100 produktów.
Ze  względu  na  brak  możliwości  przetestowania  w  procesie  produkcyjnym  każdej  pary  rękawic,  test  przeprowadzany  jest  na  określonej  próbce,
wybranej losowo z partii towaru. Próbki powinny być dobierane zgodnie z wytycznymi normy ISO 2859­1.
EN455­2
Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych.
Norma  określa  wymagania  oraz  podaje  metody  badawcze  właściwości  fizycznych  rękawic  medycznych  jednorazowego  użytku  (rękawic
chirurgicznych,  rękawic  diagnostycznych/zabiegowych  i  innych)  w  celu  zagwarantowania,  iż  zapewniają  one  i  utrzymują  w  czasie  użytkowania
odpowiedni poziom ochrony przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem zarówno pacjenta, jak i użytkownika.
EN455­3
Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania w ocenie biologicznej.
Norma  określa  wymagania  dotyczące  oceny  bezpieczeństwa  biologicznego  rękawic  medycznych  do  jednorazowego  użytku.  W  treści  normy
zostały  zdefiniowane  wymagania  dotyczące  oznakowania  i  pakowania  rękawic  oraz  ujawniania  informacji  o  zastosowanych  metodach
badania. Norma określa przegląd immunologicznych metod badań w celu oznaczania wymywalnych białek i alergenów.
EN455­4
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości.
Norma określa wymagania dotyczące wyznaczania okresu trwałości dla rękawic medycznych do jednorazowego użytku.
EN1186­7
Materiały  i  wyroby  przeznaczone  do  kontaktu  z  produktami  spożywczymi.  Tworzywa  sztuczne  ­  Metody  badań  migracji  globalnej  do  wodnych
płynów modelowych z zastosowaniem torebki.
EN1186­14
Materiały  i  wyroby  przeznaczone  do  kontaktu  z  produktami  spożywczymi.  Tworzywa  sztuczne  ­  Metody  badań  migracji  globalnej  z  tworzyw
sztucznych  przeznaczonych  do  kontaktu  z  produktami  spożywczymi  zawierającymi  tłuszcze,  w  testach  substytucyjnych  z  zastosowaniem
izooktanu i etanolu 95 procent jako mediów substytucyjnych.
Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych.
Norma  określa  wymagania  oraz  podaje  metody  badawcze  właściwości  fizycznych  rękawic  medycznych  jednorazowego  użytku  (rękawic chirurgicznych,  rękawic  diagnostycznych/zabiegowych  i  innych)  w  celu  zagwarantowania,  iż  zapewniają  one  i  utrzymują w  czasie  użytkowania odpowiedni poziom ochrony przed wzajemnym zakażeniem i zanieczyszczeniem zarówno pacjenta, jak i użytkownika.
 
EN455­-3
Rękawice medyczne jednorazowego użytku. Wymagania i badania w ocenie biologicznej.
Norma  określa  wymagania  dotyczące  oceny  bezpieczeństwa  biologicznego  rękawic  medycznych  do  jednorazowego  użytku.  W  treści  normy zostały  zdefiniowane  wymagania  dotyczące  oznakowania  i  pakowania  rękawic  oraz  ujawniania  informacji  o  zastosowanych  metodach badania. Norma określa przegląd immunologicznych metod badań w celu oznaczania wymywalnych białek i alergenów.
 
 
EN455-­4
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku. Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości.
Norma określa wymagania dotyczące wyznaczania okresu trwałości dla rękawic medycznych do jednorazowego użytku.
 
 
EN1186-­7
Materiały  i  wyroby  przeznaczone  do  kontaktu  z  produktami  spożywczymi.  Tworzywa  sztuczne  ­  Metody  badań  migracji  globalnej do  wodnych płynów modelowych z zastosowaniem torebki.
 
 
EN1186­-14
Materiały  i  wyroby  przeznaczone  do  kontaktu  z  produktami  spożywczymi.  Tworzywa  sztuczne  ­  Metody  badań  migracji  globalnej  z tworzyw sztucznych  przeznaczonych  do  kontaktu  z  produktami  spożywczymi  zawierającymi  tłuszcze,  w  testach  substytucyjnych zastosowaniem izooktanu i etanolu 95 procent jako mediów substytucyjnych.
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności