Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Ochrona ciała - kategorie produktów, Blog sklep bhp

Odzież ochronna sklep
Odzież ochronna sklep
Odzież  ochronna  należy  do  kategorii  powszechnie  używanych  produktów  ochrony  osobistej  chroniących  ciało  pracownika  przed
podstawowymi zagrożeniami występującymi w miejscu pracy.
 
Zgodnie  z  dyrektywą  89/686/EWG  w  sprawie  wymagań  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  pracowników  w  zakresie  stosowanych środków ochrony  osobistej  w  miejscu  pracy  wprowadzony  został  podział  produktów  na  trzy  kategorie  bezpieczeństwa  w  zależności od poziomu  ryzyka na jakie może być narażony pracownik wykonując dany rodzaj pracy.
 
Kategorie ochrony
W zakresie ochrony ciała podział ten wygląda następująco:
 
 
 
KATEGORIA I
Odzież ochronna chroniąca przed minimalnymi zagrożeniami.
Odzież  ochronna  należąca  do  tej  kategorii,  to  odzież  o  podstawowej  konstrukcji,  a  ocena  poziomu  skuteczności  zależy  od  oceny samego użytkownika.
W wypadku wzrostu określonego typu zagrożenia, skutki mogą być łatwo zidentyfikowane przez pracownika we właściwym czasie.
Do  kategorii  I  zalicza  się  odzież  wcześniej  zwaną  roboczą,  jak  również  ubrania  wykonane  z  tkanin  ochronnych  (trudnopalnych,
kwasoochronnych, pyłochłonnych), które nie podlegają procedurze oceny zgodności przez jednostki notyfikowane.
 
Kategoria I obejmuje w szczególności odzież chroniącą przed:
 • zabrudzeniami nieszkodliwymi dla zdrowia (środki czystości o słabym działaniu itp.), których skutki są łatwo odwracalne,
 • powierzchniowymi uszkodzeniami mechanicznymi,
 • zagrożeniami związanymi z czynnikiem gorącym, przy założeniu niewielkiego stopnia zagrożenia,
 • czynnikami atmosferycznymi (niska temperatura, deszcz).

 

KATEGORIA II
Odzież ochronna nie będąca środkiem ochrony przed minimalnym zagrożeniem (kat. I) ani przed zagrożeniem życia lub zdrowia (kat. III).
Kategoria  II  ochrony  obejmuje  swoim  zakresem  odzież  chroniącą  przed  konkretnym  czynnikiem,  który  nie  zagraża  życiu  lub zdrowiu  oraz  nie powoduje trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownika.
 
Przykłady odzieży, zaliczanej do kategorii II:

 

KATEGORIA III
Odzież ochronna o złożonej konstrukcji do ochrony przed zagrożeniem życia lub zdrowia pracownika.
Kategoria  III  obejmuje  odzież  specjalistyczną,  której  zadaniem  jest  ochrona  przed  czynnikami  mogącymi  spowodować
najgroźniejsze następstwa dla pracownika, a których bezpośrednich skutków działania nie można zidentyfikować w odpowiednim czasie.
 
Do tej grupy należą m.in.:
 • Specjalistyczne kombinezony przeciwchemiczne,
 • Odzież chroniąca przed promieniowaniem jonizującym, płomieniem, temperaturą przekraczającą 100°C lub dużymi rozpryskami gorących substancji,
 • Odzież chroniąca przed niskimi temperaturami (poniżej 50°C),
 • Odzież przeznaczona do pracy pod wysokimi napięciami prądu elektrycznego.
Właściwości  ochronne  determinowane  są  przede  wszystkim  cechami  materiałów  (grubość,  impregnowanie,  specjalny  splot  włókien) oraz sposobem wykonania odzieży (specjalne szwy).
 
Ze względu na ochraniany element ciała, odzież ochronną dzieli się na:
 • Odzież ochraniającą tułów,
 • Odzież chroniącą części tułowia,
 • Nakrycia głowy.
Odzież  ochronna  należąca  do  dowolnej  kategorii  powinna  spełniać  wymagania  normy  EN340  w  zakresie  znakowania. W  wypadku posiadania specjalnych  własności  ochronnych,  a  tym  samym  zgodności  z  innymi  normami,  jest  to  wyróżnione  za  pomocą oznakowania  stosownymi piktogramami lub numerami norm.
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności