Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości, Blog sklep bhp

Użycie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metodą używaną, gdy inne środki nie mogą być użyte.

Sprawdź środki ochrony przed upadkiem w naszym sklepie bhp.

Zadaniem systemu nie jest zapobieżenie upadkowi, ale wyeliminowanie skutków, czyli bezpieczne zatrzymanie spadającego człowieka oraz złagodzenie następstw nagłej utraty prędkości.

Aby system ochrony osobistej mógł spełniać swoje zadanie i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, podczas konfiguracji indywidualnego systemu ochrony należy uwzględnić następujące czynniki wpływające na ryzyko:

Minimalna wolna przestrzeń

Bezpieczne zatrzymanie człowieka musi nastąpić w powietrzu - przed osiągnięciem podłoża, elementów konstrukcyjnych lub innej przeszkody (po fazie tzw. swobodnego upadku).

Należy pamiętać, że jeśli nastąpi uderzenie w podłoże lub przeszkodę, skutki zawsze są groźne dla zdrowia i życia.

Aby wyeliminować tego typu ryzyko i zapobiec niebezpieczeństwu należy zapewnić tzw. wolną przestrzeń znajdującą się poniżej pracownika w obszarze potencjalnego upadku.

Określając wielkość koniecznej wolnej przestrzeni należy ^iąć pod uwagę parametry elementu łącząco-amortyzującego, a także położenie punktu kotwiczącego w stosunku do użytkownika.

Położenie punktu kotwiczącego

Należy pamiętać, że droga swobodnego spadania, czyli droga jaką użytkownik pokonuje od momentu odpadnięcia do momentu zadziałania środków ochrony osobistej powinna być jak najkrótsza.

Wysokość położenia punktu kotwiczącego determinuje długość tej drogi. Jeśli punkt kotwiczenia zespołu łącząco-amortyzującego znajduje się nad pracownikiem, wtedy uzyskuje się maksymalne zmniejszenie długości drogi spadania - takie położenie jest zalecane.

W wypadku, gdy punkt kotwiczenia znajduje się poniżej pracownika, droga spadania się wydłuża, co powoduje konieczność zapewnienia większej wolnej przestrzeni, a gdy ten punkt nie jest spełniony, pojawia się ryzyko uderzenia w powierzchnię lub przeszkodę znajdującą się poniżej.

Dodatkowo zwiększona droga spadania może spowodować wystąpienie zagrożenia przekroczenia siły udarowej towarzyszącej powstrzymywaniu spadania. Z tego też względu generalnie zaleca się umieszczenie punktu kotwiczącego możliwie jak najwyżej.

Efekt wahadła

Zjawisko wahadła jest niebezpiecznym efektem ubocznym spadania polegającym na wahadłowym charakterze swobodnego upadku, podczas którego pojawia się ryzyko uderzenia w przeszkody znajdujące się z boku.

Oddalenie się od pionu wyznaczonego przez linię poprowadzoną od punktu kotwiczenia prostopadle do podłoża zwiększa ryzyko wystąpienia efektu wahadła.

Dodatkowo należy brać pod uwagę, że efekt wahadła może wpływać niewłaściwie na działanie i skuteczność określonych typów podzespołów łącząco-amortyzujących - np. urządzeń samohamownych.

Z tego też względu należy dążyć do minimalizacji ryzyka wystąpienia efektu wahadła, a w wypadku konieczności przemieszczania się w płaszczyźnie poziomej na dużym obszarze, częstego zmieniania punktu kotwiczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres trwałości

Żywotność uprzęży wynosi 3 lata od daty pierwszego użycia. Uprząż nie może być użyta, jeśli od daty produkcji minęło więcej niż 5 lat.

Badanie okresowe

Łącznik musi być okresowo badany ponieważ bezpieczeństwo użytkownika zależy od wydajności i trwałości sprzętu.

Badanie należy przeprowadzać przynajmniej raz na rok.

Badanie okresowe musi być przeprowadzane przez fachowca i ściśle zgodnie z określonymi procedurami.

Badanie okresowe obejmuje również sprawdzenie czytelności oznakowań.

Obowiązkiem użytkownika jest aktualizowanie serwisowej karty rejestracyjnej przez wprowadzanie wyszczególnionych w niej danych.

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności