Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Jak dobrać półmaskę, Blog sklep bhp

Jak odpowiednio dobrać półmaskę filtrującą?
  


Odpowiednio dobrana półmaska filtrująca zapewnia pracownikowi wydajną i bezpieczną pracę. Opisując każdą półmaskę bierzemy pod uwagę jej następujące cechy:

1. Skuteczność filtracji

Wartość ta jest określona przez odpowiednią normę i producenci zobowiązani są do jej przestrzegania. Wartości te przedstawia poniższa tabela:


 


2. Zastosowania typowe

  • Półmaski o klasie filtracji P1 znajdują zastosowanie np. w przemyśle spożywczym, cementowniach, kamieniołomach , budownictwie, stolarstwie i obróbce drewna. Znajdują zastosowanie w filtracji pyłów, dymów z substancji takich jak: grafit, cement, tynk, węglan wapnia, grafit, kreda, celuoza , bawełna, opiłki metali żelaznych.
  • Półmaski o klasie filtracji P2 używają przemysł:hutniczy, stoczniowy, chemiczny. Filtrują one pyły i dymy z kwarcu, aluminium, azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu
  • Półmaski klasy P3 stosowane są przy pracach związanych z spawaniem, lutowaniem. Wykorzystuje się je przy dużych stężeniach bardzo groźnych pyłów respirabilnych przy związkach zawierających: antymon, kobalt, beryl, platynę, rad i inne

 

  • Półmaski klas P2 SL, P3SL używa się tam gdzie występują mgły olejowe – prace remontowe, mechaniczne, silników, turbin itp.

Najczęściej kupowane półmaski:

https://www.gvarant.pl/pl/p938,polmaska-jednorazowa-zawor-reis-mas-f-ffp2v-op-10-szt.html

https://www.gvarant.pl/pl/p918,maska-higieniczna-reis-mas-higw-op-100-szt.html


    3 . Pyłochłonność

Półmaski ochronne powodują opory wdechu. W trakcie używania w wyniku filtracji opory zaczynają wzrastać. Najlepsze półmaski charakteryzują się najmniejszym oporem wdechu przy najlepszej filtracji.

    4. Opory wydechu

W zależności od poziomu pary wodnej i dwutlenku węgla pomiędzy półmaską a twarzą powstają opary wydechu. Podczas kolejnych oddechów wchłaniana jest porcja CO2 co powoduje zmniejszenie wydajności pracy, zmęczenie. Problem ten można zmniejszyć przez zastosowanie zaworu wydechowego – przyśpiesza on cyrkulację gazów.

     5. Dopasowanie półmaski

By półmaska spełniała swoje zadanie prawidłowo, niezbędne jest jej założenie zgodnie z instrukcją obsługi i prawidłowe dopasowanie jej  do twarzy. Należy pamiętać że półmaska nie spełnia swojego zadania jeżeli nie jest odpowiednio dopasowana do twarzy. Na zmniejszenie jej skuteczności wpływ ma także intensywny zarost twarzy użytkownika.    6. Komfort użytkowania

Komfort użytkowania półmaski zależy przede wszystkim od jakości materiałów i technologii użytych do jej produkcji.

Jak długo można używać półmaski filtrującej?

Czas w jakim możemy użytkować półmaskę określony jest w normie EN-PN:149:1996 i wynosi on maksymalnie 8 godzin roboczych. Zdarza się jednak, że w w bardzo zapylonym środowisku pracy, półmasę należy wymieniać częściej – gdy praca w niej jest utrudniona.

Jakich półmasek możemy używać podczas malowania?

Podczas malowania proszkowego, gdy stężenie pyłów nie przekracza 4 razy NDS dopuszczone są do stosowania półmaski P1. Oczywiście, jeżeli stężenie zanieczyszczeń jest wyższe, powinniśmy stosować maski klasy P2 lub nawet P3.

Podczas malowania farbami wyprodukowanymi na bazie rozpuszczalników nie można używać półmasek jednorazowych. Należy używać masek pochłaniających gazy


Sposób oznakowania półmasek filtrujących:

FFP1, FFP2, FFP3 – oznaczenie pierwszej drugiej i trzeciej klasy ochronnej
R – symbol oznacza że dany wyrób przeznaczony jest do użycia wielokrotnego
NR – symbol oznacza że półmaska może być stosowana jednokrotnie


Na półmasce znajdują się dodatkowo oznaczenia datowanego numeru normy europejskiej, nazwę producenta, dostawcy, importera i oznaczenie modelu producenta.

 

Nasza oferta półmasek:

 

https://www.gvarant.pl/pl/drogi-oddechowe/maseczki--polmaski-jednorazowe/

https://www.gvarant.pl/pl/drogi-oddechowe/polmaski-wielokrotnego-uzytku/
 

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności