Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Wykaz norm dla grupy ochrona oczu i twarzy, Blog sklep bhp

normy ochrona oczu
normy ochrona oczu
EN166
Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
 
Norma stosowana jest dla wszystkich typów ochron indywidualnych oczu, używanych do ochrony przed zagrożeniami, spotykanymi w przemyśle, laboratoriach itp. Norma nie ma zastosowania w wypadku istnienia specyficznych norm pod warunkiem, że normy te odwołują się do tej normy. Ochrony oczu wyposażone w szkła korekcyjne nie są wyłączone z zakresu stosowania.
 
Norma definiuje szereg parametrów określających możliwość zastosowania filtrów i oprawek.
 
Parametry odnoszące się do filtrów/soczewek
 
Znakowanie filtra musi obejmować:
 
• numer kodowy filtra wraz z oznaczeniem stopnia ochrony i zaciemnienia (dla soczewek o działaniu filtrującym),
• symbol producenta,
• oznaczenie klasy optycznej,
• symbole wytrzymałości mechanicznej,
• symbole zastosowań.
 
• Klasa optyczna - podawana obowiązkowo. Wyróżnia się 3 klasy:
    Klasa 1 - nadające się do ciągłych prac. Tolerancja refrakcji (załamania) światła na poziomie +0.06 dioptrii,
    Klasa 2 - nadające się do prac okresowych nieciągłych. Tolerancja refrakcji na poziomie +0.12 dioptrii,
    Klasa 3 - do prac przygodnych, zakaz ciągłego noszenia. Tolerancja refrakcji +0.12/-0.25 dioptrii.
 
• Odporność mechaniczna dla soczewek: 
   Brak oznaczenia - minimalna odporność na uderzenia,
   S - Podwyższona odporność na uderzenia (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 22 mm i minimalnej masie 43 g i przybliżonej prędkości 5,1 m/s),
   F - Uderzenie o niskiej energi (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g i przybliżonej prędkości 45 m/s),
   B - Uderzenie o średniej energii (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g lecącej z prędkością 120 m/s),
   A - Uderzenie o wysokiej energii (odporność na uderzenia kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g lecącej z prędkością 190 m/s), o K - odporność powierzchni na uszkodzenia (zarysowania) przez drobne cząsteczki,
  N - odporność na zaparowanie (zaroszenie),
  8 - soczewki odporne na przywieranie stopionego metalu i przenikanie gorących ciał stałych (opcjonalne),
  T - testy przeprowadzane w skrajnych temperaturach <-5oC, +55oC> (opcjonalne). UWAGA: A może być stosowane tylko do osłon twarzy, B może być stosowana do gogli i osłon twarzy, F może być stosowana do dowolnych środków ochrony oczu.
Obszar zastosowania definiowany dla soczewek:
Brak oznaczenia - ogólne zastosowanie, nie wyszczególnione zagrożenia mechaniczne i zagrożenia spowodowane promieniowaniem nadfioletowym podczerwonym, słonecznym i widzialnym, o 9 - gorące metale i stopione ciała stałe.
 
Parametry odnoszące się do oprawek
 
Oznaczenia oprawek muszą zawierać:
• Symbol CE,
• Znak identyfikacyjny producenta,
• Numer normy EN166 (obowiązkowo),
• Symbole obszarów zastosowania i wyników badania wytrzymałości mechanicznej.
• Odporność mechaniczna definiowana dla oprawek:
  Brak oznaczenia - minimalna wytrzymałość. Nie jest definiowana ocena obszaru zastosowania,
  S - Podwyższona odporność na uderzenia (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 22 mm i minimalnej masie 43 g i przybliżonej prędkości 5,1 m/s),
  F - Uderzenie o niskiej energi (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g i przybliżonej prędkości 45 m/s),
  B - Uderzenie o średniej energii (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g lecącej z prędkością 120 m/s),
  A - Uderzenie o wysokiej energii (odporność na uderzenia kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0,86 g lecącej z prędkością 190 m/s),
 
• Obszar zastosowania definiowany dla oprawek:
 
° Brak oznaczenia - ogólne zastosowanie, nie wyszczególnione zagrożenia mechaniczne i zagrożenia spowodowane promieniowaniem nadfioletowym podczerwonym, słonecznym i widzialnym, o 3 - ciecze - krople cieczy lub ich rozbryzgi,
° 4 - grube cząstki pyłu. Pył o rozmiarze cząstek powyżej 5 mikrometrów,
° 5 - gaz i drobne cząstki pyłu - gazy, pary, aerozole, dym i pył o rozmiarze cząstek poniżej 5 mikrometrów,
° 8 - łuk powstający przy zwarciu elektrycznym,
o 9 - gorące metale i stopione ciała stałe.
 
 
EN169
 
Ochrona indywidualna oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
 
Norma określa oznaczenia i wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania dla filtrów przeznaczonych do ochrony oczu operatorów spawarek, lutospawarek, łuków elektrycznych oraz urządzeń do cięcia strumieniem plazmy.
 
W wypadku stosowania osłon z filtrami automatycznymi zastosowanie mają zapisy normy EN379.
 
EN170
Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie.
 
Norma określa sposób oznaczania i identyfikacji oraz wymagania dotyczące współczynnika przepuszczania filtrów chroniących przed promieniowaniem nadfioletowym. W normie zostały również opisane wskazówki dotyczące wyboru i użytkowania.
 
EN172
Ochrona indywidualna oczu. Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań przemysłowych.
 
Norma określa oznaczenia i współczynniki przepuszczania oraz odpowiednie metody badań filtrów chroniących przed olśnieniem słonecznym. Inne wymagania obowiązujące dla tego typu filtrów są wymienione w EN166.
 
EN1731
Ochrona indywidualna oczu - Siatkowe ochrony oczu i twarzy.
 
Norma określa materiały, sposób projektowania, wymagania, metody badań i znakowanie siatkowych ochron indywidualnych oczu i twarzy, służących do ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi.
 
EN175
Ochrona osobista. Środki ochrony oczu i twarzy stosowane podczas spawania i w procesach pokrewnych.
 
Norma ustala wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metod badań środków ochrony indywidualnej używanych do ochrony oczu i twarzy przed szkodliwym promieniowaniem optycznym i innymi specyficznymi źródłami ryzyka lub zagrożeń, występujących zwykle podczas spawania, cięcia lub w operacjach pokrewnych.
 
EN14594 (zastępuje EN1835)
Sprzęt ochrony układu oddechowego. Aparaty wężowe sprężonego powietrza o lekkiej konstrukcji wyposażone w hełm lub kaptur. Wymagania, badanie, znakowanie.
 
W normie podano minimalne wymagania dotyczące aparatów wężowych sprężonego powietrza o lekkiej konstrukcji wyposażonych w hełm lub kaptur, które są przeznaczone do użytkowania w atmosferze zanieczyszczonej gazami i/lub pyłami. Podano zastosowanie takiego sprzętu, oprócz aparatów ucieczkowych, aparatów do nurkowania i aparatów używanych do obróbki strumieniowo-ściernej, na stanowiskach pracy, na których ryzyko uszkodzenia przewodu dostarczającego sprężone powietrze jest niskie i gdzie ruchy użytkownika sprzętu są ograniczone. Opisano badania laboratoryjne umożliwiające ocenę zgodności z wymaganiami
 
EN379
Ochrona indywidualna oczu. Automatyczne filtry spawalnicze.
 
Norma określa wymagania dotyczące filtrów spawalniczych, które automatycznie przełączają współczynnik przepuszczania światła na mniejszą wartość, kiedy zapala się łuk spawalniczy (określanych jako filtry spawalnicze o przełączanym stopniu zaciemnienia).
 
EN61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych.
 
W normie zostały podane wymagania z zakresu odporności na różne zjawiska zaburzeniowe o charakterze ciągłym lub przejściowym, przewodzone lub promieniowane, oraz wyładowania elektrostatyczne w odniesieniu do urządzeń elektronicznych i elektrycznych przewidzianych do pracy w środowiskach przemysłowych, dla których nie ma odpowiednich norm wyrobów lub norm grup wyrobów.
 
EN61000-6-3
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprze mysłowionych.
 
W normie zostały podane wymagania dotyczące emisji ze wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych pracujących w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych, a nie uwzględnionych w normach szczegółowych.
 
Obszar zastosowania definiowany dla oprawek:
Brak oznaczenia ­ ogólne zastosowanie, nie wyszczególnione zagrożenia mechaniczne i zagrożenia spowodowane promieniowaniem
nadfioletowym podczerwonym, słonecznym i widzialnym,
3 ­ ciecze ­ krople cieczy lub ich rozbryzgi,
4 ­ grube cząstki pyłu. Pył o rozmiarze cząstek powyżej 5 mikrometrów,
5 ­ gaz i drobne cząstki pyłu ­ gazy, pary, aerozole, dym i pył o rozmiarze cząstek poniżej 5 mikrometrów,
8 ­ łuk powstający przy zwarciu elektrycznym,
9 ­ gorące metale i stopione ciała stałe.
EN169
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Gvarant BHP
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności