Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Maski w praktyce, Blog sklep bhp

Stosowanie masek – podejście praktyczne


 


By sprzęt ochrony dróg oddechowych był skuteczny, należy go odpowiednio dobrać mając na uwadze warunki i czynniki występujące w środowisku pracy. Jak prawidłowo dobrać sprzęt?

Zarówno Kodeks pracy (Art.211) jak i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przedstawiają wymagania w zakresie organizowania stanowiska pracy pracownika. Przepisy te mówią m.in. o udostępnieniu pracownikowi  regulaminów i procedur obowiązujących w danym zakładzie pracy. Praktycznie polega to na wydaniu pracownikom ŚOI w tym masek. Czy wydanie ŚOI w tym masek zapewniają ochronę zdrowia pracownika?

Rozpoznanie środowiska pracy

Po rozpoznaniu zagrożeń, wykonaniu pomiarów pracodawca wydał pracownikom półmaski – w przekonaniu że spełnił wymagania zarówno prawne jak i bezpieczeństwa. Obowiązkiem pracodawcy jest rozpoznanie i dokonanie oceny ryzyka zawodowego a także odpowiednie dobranie i zapewnienie ŚOI pracownikowi.
Jakie czynniki oddziaływują na układ oddechowy pracownika w środowisku pracy?

  • Aerozole – układ rozproszony, w którym ośrodkiem rozpraszającym jest powietrze lub inny gaz
  • gaz – substancje nie posiadające własnego kształtu, objętości rozszerzające się
  • opary – para powstała wskutek ogrzewania cieczy
  • mgły – drobne cząsteczki cieczy utrzymujące się w powietrzu
  • pył, dym – zawiesina drobnych cząsteczek stałych utrzymujących się w powietrzu


Substancje te nie mogą przekraczać NDS(najwyższego dopuszczalnego stężenia) oznacza to że wartość stężenia oddziaływająca na pracownika który pracuje w przeciętnym tygodniowym wymiarze pracy nie powinna spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia.

Środki ochrony dróg oddechowych

Do ciała człowieka szkodliwe substancje mogą przedostawać się przez drogi oddechowe, pokarmowe i skórę. Sprzet jaki pracodawca musi zapewnić pracownikowi musi posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty. Sprzęt musi być oznaczony znakiem CE, musi być do niego dołączona instrukcja obsługi, deklaracja zgodności z odpowiednią normą. W Polsce obowiązują normy: PN-EN 149:1996, EN 149:2001 – normy te dotyczą zanieczyszczeń pyłowych oraz norma  PN-EN 141 dotycząca pochłaniaczy i filtropochłaniaczy.

Rodzaje sprzętu filtropochłaniającego

Do sprzętu chroniącego układ oddechowy wobec działania aerozoli i par substancji organicznych zaliczamy sprzet posiadający właściwości zarówno filtrujące jaki i pochłaniające.

Wyróżniamy:

filtropochłaniacze – w komplecie z częścią twarzową w postacie maski, półmaski, ćwierćmaski ustnika
 


 

półmaski

 


aparatura z dodatkowym źródłem zasilania – ze wspomaganiem lub wymuszeniem przepływu powietrza


 Filtropochłaniacze:

Filtropochłaniacze chronią układ oddechowy dopiero po skompletowaniu odpowiedniej jej ilości z częścią twarzową. Stanowią one sprzęt o różnym sopniu ochrony.
Muszą one spełniać wymagania normy PN-EN 14387+A1:2008 (EN 14387:2004+A1:2008)

Nasza oferta filtropochłaniaczy:

https://www.gvarant.pl/pl/drogi-oddechowe/filtropochlaniacze/


Półmaski filtrujące

To indywidualne urządzenie służące do ochrony wyłącznie dróg oddechowych


 

Nasza oferta półmasek:

https://www.gvarant.pl/pl/drogi-oddechowe/maseczki--polmaski-jednorazowe/

Sprzęt wspomagający dopływ powietrza

Sprzęt taki składa się z części twarzowej która może być maską, półmaską bądz ćwierć maską, elementu filtrującego i dmuchawy. Dmuchawa ta jest połączona z częścią twarzową. Taki sprzęt można użytkować również bez właczenia dmuchawy.
Sprzęt ten znajduje zastosowanie podczas prac ze zróżnicowanym stopniem zanieczyszczenia – dzięki niemu można regulować stopień skuteczności filtracji w zależności od potrzeby.
Zakres używania tego sprzętu reguluje norma PN-EN 12942:2002/A2:2008

Sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza

Sprzęt taki składa się z części twarzowej – hełmu bądź kaptura do której dostarczane jest powietrze za pomocą dmuchawy przez element oczyszczający.

Sprzęt taki chroni jednocześnie układ oddechowy oczy, twarz i głowę użytkownika. Używany jest zazwyczaj w przemyśle chemicznym wydobywczym i podczas spawania.

 

Nasza oferta ochrony dróg oddechowych:

https://www.gvarant.pl/pl/drogi-oddechowe/


Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności