Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Znaki bezpieczeństwa, Blog sklep bhp

Poprawne oznakowanie miejsca pracy oraz dróg ewakuacyjnych należy do istotnych warunków zapewnienia bezpieczeństwa.
 
Fotoluminescencyjne znaki bezpieczeństwa znajdujące się w naszej ofercie wykonywane są w dwóch różnych technologiach na 11 różnych materiałach.
 
Oferowane znaki bezpieczeństwa, spełniają wymogi przepisów polskich, co jest potwierdzone świadectwem dopuszczenia CNBOP.
 
W ofercie znajdują się znaki bezpieczeństwa spełniające normy obowiązujących aktów normatywnych:
 
znaki ewakuacyjne wg PN-92/N-01256/02,
 
znaki ppoż. wg PN-92/N-01256/01,
 
• techniczne środki ochrony ppoż. wg PN-97/N-01256/04,
 
znaki bhp wg PN-93/N-01256/03,
 
znaki elektryczne wg PN-88/E-08501,
 
• oznakowanie substancji chemicznych i rurociągów wg PN-70/N-01270,
 
• oznakowanie substancji niebezpiecznych w transporcie (ADR),
 
• znaki morskie wg ISO 17631,
 
• tablice klęski żywiołowej wg PN-N-01257.
 
• Znaki i tablice ze względu na przewidywany zakres i miejsce użycia wykonywane są na takich podłożach, jak:
 
• folie samoprzylepne,
 
• folie i płyty pCv (o różnych grubościach),
 
• folie magnetyczne,
 
• aluminium.
 
Wszystkie materiały spełniają wymagania normy PN-92/N-01256. Technologia produkcji znaków opiera się na zastosowaniu luminoforów o wysokiej efektywności, o długim czasie świecenia do wartości granicznej i zwiększonej odporności na wpływ czynników środowiska.
 
Znaki oraz tablice informacyjne stanowią istotny element zapewnienia bezpieczeństwa na drodze oraz w warunkach możliwego wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy.
 
Do dodatkowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa na drodze należą również:
 
• taśmy ostrzegawcze/bezpieczeństwa,
 
• pachołki,
 
• ostrzegawcze światła drogowe i inne.
 
Klasy świecenia znaków wykonywanych za pomocą różnych technik
 

Tabela własności fotoluminescencyjnych gwarantowanych wg ISO 17398. 

 

 

Rodzaje materiałów znaków
 
Znaki na mat. fotoluminescencyjnych:
KAT.A
• PLA - Płyta biała
• PSA - Płyta biała, samoprzylepna
 
KAT.B
• PL - Płyta żółta
• PLS - Płyta żółta, samoprzylepna
Znaki z nadrukiem fotoluminescencyjnym:
• FS - Folia samoprzylepna
• PT - Płyta PCW
• PS - Płyta PCW samoprzylepna
• LP - Płyta LUX samoprzylepna
• AL - Aluminium
 
Znaki zwykłe:
 
• F - Folia samoprzylepna
• P - Płyta PCW
• A - Blacha aluminiowa
• B - Blacha stalowa malowana
 
Wykaz norm - znaki
 
BS3143
Ostrzegawcze światła drogowe. Część druga dotyczy specyfi kacji świateł niskiej intensywności zasilanych bateryjnie. Część czwarta dotyczy specyfi kacji świateł (latarni) wysokiej intensywności zasilanych bateryjnie.
 
Norma brytyjska definiująca parametry, wymagania oraz wytyczne w stosunku do drogowych świateł ostrzegawczych.
 
BS873
BS873
Znaki drogowe i wewnętrznie oświetlone pachołki. Metody badań.
Norma brytyjska definiująca parametry, wymagania oraz wytyczne w stosunku do znaków drogowych oraz innych elementów oznakowania dróg.
 
EN12352
 
Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Świetlne urządzenia ostrzegawcze i sygnalizacyjne.
 
Norma określa wymagania dotyczące elektrycznych urządzeń świetlnych tzw. świateł ostrzegawczych, emitujących ciągłe lub regularnie przerywane światło jednego koloru, używanych do ostrzegania, informowania oraz kierowania użytkowników dróg. W normie zostały zdefiniowane wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego, budowy, działania oraz związane metody badań.
 
Norma nie ma zastosowania do urządzeń, które przekazują informacje w sposób dodatkowy (np. znaki o zmiennej treści) lub przekazują obowiązkowe postępowanie (np. światła sygnalizacji ulicznej) lub objętych przepisami dotyczącymi oświetlenia środków lokomocji.
 
EN13422
Pionowe znaki drogowe - przenośne, odkształcalne urządzenia ostrzegawcze. Przenośne znaki drogowe. Stożki i cylindry.
 
Norma określa wymagania dla stożkowych i walcowych urządzeń dla ruchu komunikacyjnego, z właściwościami odblaskowymi. Określono minimalne niezbędne wizualne i charakterystyczne właściwości fizyczne.
 
EN12899-1
Stałe, pionowe znaki drogowe. Znaki stałe.
 
Norma określa wymagania dla nowych znaków stałych:
 
• Nieodblaskowych i odblaskowych,
 
• Oświetlanych w nocy przez zewnętrzne źródła światła,
 
• Znaków prześwietlanych.
 
W normie zdefiniowano ograniczenia i klasy właściwości lic i tarcz znaków, w przypadku znaków stałych, konstrukcji wsporczych i zewnętrznych opraw oświetleniowych. Wyspecyfikowano własności kolorometryczne i odblaskowe, a także luminancje znaków oświetlanych.
 
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności