Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Zasady doboru środków ochrony dróg oddechowych, Blog sklep bhp

Podczas dokonywania wyboru właściwego zabezpieczenia dróg oddechowych od środowiska, w którym ma być wykonywana praca, należy dokonać odpowiedzi na następujące pytania:
Jakie niebezpieczne czynniki występują w środowisku pracy - ciała stałe czy gazy?
W zależności od występującego czynnika należy dobrać sprzęt filtrujący, pochłaniający lub też filtrująco-pochłaniający.
Jakie jest stężenie środka szkodliwego?
 
Należy sprawdzić czy zdolność wybranego środka ochrony osobistej jest wystarczająca w danym zastosowaniu.
 
Czy istnieje ryzyko niedotlenienia?
Gdy istnieje ryzyko niedotlenienia, należy rozważyć zastosowanie sprzętu izolującego.
Jaki będzie przewidywany czas pracy z zastosowaniem środka ochrony?
Podstawowe zagrożenia dróg oddechowych, występujące w miejscu pracy
Podczas dokonywania wyboru właściwego zabezpieczenia dróg oddechowych od środowiska, w którym ma być wykonywana praca, należy dokonać odpowiedzi na następujące pytania:
 
Jakie niebezpieczne czynniki występują w środowisku pracy - ciała stałe czy gazy?
W zależności od występującego czynnika należy dobrać sprzęt filtrujący, pochłaniający lub też filtrująco-pochłaniający.
 
Jakie jest stężenie środka szkodliwego?
 
Należy sprawdzić czy zdolność wybranego środka ochrony osobistej jest wystarczająca w danym zastosowaniu.
 
Czy istnieje ryzyko niedotlenienia?
Gdy istnieje ryzyko niedotlenienia, należy rozważyć zastosowanie sprzętu izolującego.
 
Jaki będzie przewidywany czas pracy z zastosowaniem środka ochrony?
Czas  pracy  ze  środkami  ochrony  dróg  oddechowych  z  reguły  jest ograniczony  ze  względu  na  wyposażenie  ­  ilość  powietrza  w butli, możliwości  filtrowania/pochłaniania  w  środowisku  wysoce  zanieczyszczonym itp.
 
Czy czynniki klimatyczne mogą mieć wpływ na działanie sprzętu ochrony, lub też będą miały wpływ na użytkownika?
Ekstremalnie wysokie jak również niskie temperatury mogą mieć wpływ zarówno na użytkownika, jak również i na sam sprzęt ochrony. Okres przydatności filtrów przeciwgazowych może ulec zmianie w wypadku korzystania w warunkach wysokiej lub ekstremalnie niskiej temperatury lub też zwiększonej wilgotności powietrza. Niska temperatura może mieć również wpływ na sprzęt wymagający zasilania bateryjnego.
 
Czy zastosowany środek ochrony nie będzie przeszkadzał użytkownikowi w wykonywaniu pracy?
Sprzęt zakładany na twarz może ograniczać pole widzenia, a tym samym wpływać ujemnie na bezpieczeństwo. Sprzęt oczyszczający i aparaty powietrzne mogą w pewnym stopniu ograniczać swobodę ruchów.
 
Czy będzie zachodzić konieczność porozumiewania się z innymi pracownikami?
W wypadku konieczności komunikacji pomiędzy pracownikami korzystającymi ze sprzętu ochrony dróg oddechowych należy rozważyć zastosowanie sprzętu posiadającego membrany głosowe.
 
Czy zastosowanie środka ochrony dróg oddechowych ma wpływ na inne ochrony?
W wypadku korzystania z innego sprzętu należy sprawdzić, czy ochrona w każdej kategorii jest wystarczająca.
 
Podstawowe zagrożenia dróg oddechowych, występujące w miejscu pracy
Pył i kurz Powstaje w wyniku obróbki materiałów stałych. Pył i kurz powstaje podczas szczotkowania, piaskowania, ale także cięcia, toczenia i innych operacji, podczas których następuje obróbka struktury stałej.  Im mniejsze cząsteczki powstają, tym groźniejsze są dla układu oddechowego. Włókna tkanin również powinny być traktowane jako kurz.
Mgła Pojawia się podczas procesów atomizacji płynów (rozpylanie, czyszczenie, cięcie na mokro). Mgła składa się z niewielkich kropel rozpylonej cieczy.
Dym Pojawia się podczas procesu spalania materiałów stałych przy udziale wysokiej temperatury. Niezwykle małe cząstki tworzone są jako dym lub kondensaty.  Dym jest efektem ubocznym wielu procesów, takich jak topienie i odlewanie metalu, spawanie i inne.
Opary Faza gazowa powstała przez parowanie substancji, będących normalnie ciałami stałymi lub cieczami w temperaturze pokojowej.
Gazy Substancje występujące jako gazy w temperaturze pokojowej. Gazy mogą przemieszczać się niezwykle szybko na znaczne odległości.
Brak  tlenu Sytuacja, w której zawartość tlenu w powietrzu spada poniżej 19% określana jest jako niedobór tlenu. UWAGA! Standardowe respiratory nie zapewniają ochrony przed tym zagrożeniem!
 
Zobacz środki ochrony dróg oddechowych w naszym sklepie -> środki ochrony dróg oddechowych
Pył i kurz Powstaje w wyniku obróbki materiałów stałych. Pył i kurz powstaje podczas szczotkowania, piaskowania, ale także cięcia, toczenia i innych operacji, podczas których następuje obróbka struktury stałej.  Im mniejsze cząsteczki powstają, tym groźniejsze są dla układu oddechowego. Włókna tkanin również powinny być traktowane jako kurz.
Mgła Pojawia się podczas procesów atomizacji płynów (rozpylanie, czyszczenie, cięcie na mokro). Mgła składa się z niewielkich kropel rozpylonej cieczy.
Dym Pojawia się podczas procesu spalania materiałów stałych przy udziale wysokiej temperatury. Niezwykle małe cząstki tworzone są jako dym lub kondensaty.  Dym jest efektem ubocznym wielu procesów, takich jak topienie i odlewanie metalu, spawanie i inne.
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności