Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Czyściwa, Blog sklep bhp

Czyściwo zarówno pod kątem składu jak i samego wykonania (struktura, gramatura, powierzchnia) jest stworzone tak by jak najlepiej radzić
sobie z usuwaniem i wchłanianiem jak największej ilości zabrudzeń. Czyściwa są alternatywą dla innych pozornie tańszych produktów często
stosowanych do usuwania zabrudzeń takich jak papier, czasem tanie ręczniki papierowe lub kupowane skrawki materiałów czy ścinki bawełny.
Duże, pojemne i ściśle nawinięte rolki czyściwa ­ pomimo iż cena ich zakupu jednostkowego może wydawać się nieco większa ­ w wielu
przypadkach zrekompensowały koszt zakupu jakością ­ chłonnością i zdecydowanie większą wydajnością.
Ze względu na swoje właściwości czyściwa są wykorzystywane przy:

 • osuszaniu dłoni po umyciu,
   
 • utrzymaniu czystości – usuwanie wody, olejów, zabrudzeń organicznych i spożywczych,
   
 • czyszczeniu i dezynfekcji przez służby porządkowe,
   
 • wycieraniu, czyszczeniu i polerowaniu blatów,
   
 • czyszczeniu i dezynfekcji urządzeń pomiarowych,
   
 • konserwacji maszyn, czyszczeniu elementów maszyn z oleju i smarów,
   
 • utrzymaniu czystości na stanowiskach w salonach kosmetycznych, fryzjerskich oraz solariach,
   
 • myciu szyb, luster oraz innych elementów szklanych,
   
 • wycieraniu rozlanych produktów płynnych,
   
 • myciu i sprzątaniu przy użyciu chemii gospodarczej.

Czyściwa w naszym sklepie internetowym - kliknij CZYŚCIWA

Dzięki szerokim możliwościom czyściwa można stosować w wielu branżach takich jak np. przemysł spożywczy, gastronomia, hotelarstwo,
myjnie samochodowe, poligrafia, drukarnie, przemysł (czyszczenie urządzeń), laboratoria, warsztaty mechaniczne, solaria, salony
kosmetyczne i fryzjerskie, szpitale, ośrodki o wysokich wymaganiach higienicznych i wiele innych.

 

Materiał
ókna celulozowe ­ włókna z pulpy celulozowej są produkowane zarówno z drewna miękkiego (drewno drzew iglastych), jak i drewna
twardego (drewno drzew liściastych). Proces ten to siarczano ­ lub siarczyno ­ delignifikacja, czyli usuwanie ligniny i żywicy z materiału
celulozowego.

 

Wybielanie włókien
Wybielanie to proces oczyszczający włókna, który ma na celu otrzymanie jaśniejszej pulpy, a także osiągnięcie określonej czystości włókien,
aby spełnić wymogi dot. produktów higienicznych oraz, w niektórych przypadkach, wymagania związane z bezpieczeństwem żywności.
Istnieją różne metody stosowane obecnie do wybielania pulpy: ECF (Elementary Chlorine Free), w której stosowany jest dwutlenek chloru
oraz TCF (Totally Chlorine Free), w której stosowany jest ozon, tlen i nadtlenek wodoru.

 

Dodatki chemiczne
Substancje chemiczne używane w procesie produkcji, tak jak i dodatki funkcyjne, zostały ocenione z punktu widzenia ekologicznego,
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa produktu.
Stosowanymi dodatkami funkcyjnymi są:
środki nadające wytrzymałości w stanie mokrym,
środki nadające wytrzymałości w stanie suchym,
barwniki,
środki utrwalające,
rozjaśniacz optyczny,
klej,
środki zmiękczające.


Dodatkami operacyjnymi są:
środki stabilizacyjne,
środki ochronne,
powłoka cylindra,
środki przeciwpieniące,
środki dyspergujące (rozpraszające),
środki powierzchniowo czynne,
kontrola PH,
środki retencyjne,
środki odwadniające.

 

Bezpieczeństwo produktu
Ten produkt spełnia wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności.

 

Environmental Product Declaration (EPD)
EPD to rodzaj deklaracji ekologicznej lub analizy cyklu życia produktu. Jest to porównywalny, wiarygodny i stale aktualizowany system
monitorowania środowiskowego działania produktu. Bierze pod uwagę wpływ produktu na środowisko w całym cyklu rozwojowym produktu ­
od momentu jego produkcji z surowców do momentu utylizacji.

 

Utylizacja
Produkt ten jest stosowany głównie przy procesach produkcyjnych, w związku z czym po użyciu może być zanieczyszczony różnymi
substancjami. Rodzaj tych substancji określa jak zużyty produkt powinien być utylizowany. Przed poddaniem utylizacji sugerujemy sprawdzić
lokalne przepisy dotyczące tej kwestii.
Opakowanie może być przeznaczone do odzysku (materiału lub energii).

 

Wykaz tworzyw sztucznych wykorzystywanych przy produkcji
elementów środków do utrzymywania czystości

 

Polipropylen
Jest to polimer z grupy poliolefin. Otrzymuje się go w wyniku niskociśnieniowej polimeryzacji propylenu. Na przedmiotach produkowanych
z tego tworzywa umieszcza się zwykle symbol PP. Polipropylen jest węglowodorowym polimerem termoplastycznym, tzn. daje się wprowadzić
w stan ciekły pod wpływem zwiększenia temperatury oraz z powrotem zestalić po jej obniżeniu, bez zmian własności chemicznych.
Produkcja gotowych wyrobów z granulatu odbywa się w zasadzie na drodze dwóch procesów: wtryskiwania i wytłaczania. Metodą
wtryskiwania mogą być wytwarzane z PP elementy cienkościenne, o skomplikowanych kształtach i dużych powierzchniach. Tą metodą
wytwarza się wiele artykułów gospodarstwa domowego, takich jak skrzynki transportowe, pojemniki, różne opakowania itp. Elementy
wtryskiwane charakteryzują się dużą sztywnością i dobrym połyskiem.
Metodą wytłaczania wytwarza się między innymi: rury, izolacje rur stalowych, izolacje przewodów elektrycznych, płyty, różne profile, folie,
ókna. Polipropylen stosuje się przy wykonywaniu elementów plastikowych, wiaderek, wyciskaczy, bazy mioteł itp.

 

Zalety
Wysoka odporność na uderzenia (w porównaniu do PVC), niewielki ciężar właściwy 0,91 g/cm3, doskonała odporność na ścieranie, duża
stabilność termiczna do temp. 100°C, dobra elastyczność, izolacyjność elektryczna, tworzywo posiadające nietoksyczność fizjologiczną,
bardzo dobra odporność chemiczna.

 

Zastosowanie
Polipropylen stosuje się w gałęziach przemysłu:
gospodarstwa domowego: wiadra, szufelki, zmiotki, szczotki, uchwyty, pojemniki na mrożonki itp.;
opakowaniowym: kubki na serki, jogurty, artykuły spożywcze;
elektronicznym, elektrotechnicznym;
motoryzacyjny itp.

 

Polietylen
Lub polieten – polimer etenu. W przemyśle oznaczany jest symbolem PE. Jest to biała substancja porowata lub biały proszek, gęstość 0,92­
0,97 g/cm3, temperatura topnienia 110­137°C, termoplast. Otrzymywany jest w wyniku polimeryzacji etenu (etylenu). Polietylen ma bardzo
dobre własności dielektryczne, jest odporny mechanicznie, wykazuje także odporność na działanie czynników chemicznych i niskich
temperatur do ­50°C.
ókna na bazie polietylenu należą do najbardziej odpornych mechanicznie włókien chemicznych. Polietylen stosuje się przy produkcji
elementów, które muszą być bardziej elastyczne i odporne na pęknięcia: zatrzaski, zapinki. Dodatkowo z polietylenu wykonuje się worki na
śmieci.

 

Zalety
Bardzo duża odporność na zużycie i ścieranie (nawet przy wysokich prędkościach i obciążeniach ścierno­ślizgowych), stabilność wymiarowa
(nie przyswaja wilgoci), wysoka odporność mechaniczna (nawet w niskich temperaturach), odporny na wszelkie media agresywne,
nieszkodliwy fizjologicznie, dopuszczony do kontaktu z żywnością, ogranicza hałas ciągły i uderzeniowy.

 

Zastosowanie
Polietylen znalazł szerokie zastosowanie w następujących gałęziach przemysłu:
spożywczego;
gospodarstwa domowego;
części maszyn.

Poli(tereftalan etylenu) ­ płatek PET
Jest to poliester kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego. Jest to związek wielkocząsteczkowy (polimer) o budowie liniowej otrzymywany
w reakcji polikondensacji. W jej wyniku powstaje tworzywo termoplastyczne o licznych i różnorodnych zastosowaniach.

 

Zalety
Doskonałe właściwości dielektryczne, mechaniczne i wytrzymałościowe; odporność na starzenie i działanie światła; odporność na działanie
niskich i podwyższonych temperatur; odporność na działanie rozcieńczonych kwasów i zasad, olejów i tłuszczów, węglowodorów alifatycznych
i aromatycznych oraz środków bielących. Charakteryzuje się niewielką chłonnością wilgoci i jest obojętny fizjologicznie a także dopuszczony
do kontaktu z żywnością (sterylizuje się go tlenkiem etylenu lub za pomocą naświetlania promieniowaniem UV).

 

Zastosowanie
Do najważniejszych dziedzin przemysłu zastosowania PET należą: maszynowy, samochodowy, gospodarstwa domowego, elektrotechniczny,
elektroniczny. Stosuje się do go do produkcji włosia kolorowego oraz czarnego, które następnie ma zastosowanie przy produkcji mioteł,
zmiotek oraz szczotek.
Ze względu na swoje właściwości PET jest popularny i powszechnie stosowany jako materiał opakowaniowy, m.in. na butelki do napojów,
w przemyśle włókienniczym i konstrukcyjnym. Płatek PET jest wykorzystywany przy produkcji włosia stosowanego przy miotłach, szczotkach,
zmiotkach itp.

 

Poliuretan
Poliuretany (PUR lub PU) to polimery powstające w wyniku addycyjnej polimeryzacji, wielofunkcyjnych izocyjanianów do amin i alkoholi.
Poliuretany są polimerami łatwiej topliwymi od poliamidów, dzięki czemu łatwiej się je przetwarza, ale mają też mniejszą odporność
mechaniczną. Poliuretan jest niezbędny przy produkcji gąbek masażowych, kąpielowych oraz zmywaków.

 

Zalety
Zakres temperatur od ­30°C do 80°C, odporność na oleje i benzynę, duża odporność na rozciąganie i pękanie.

 

Zastosowanie
Ilościowo najważniejszym zastosowaniem poliuretanów są gąbki. Stosuje się je masowo w następujących gałęziach przemysłu: meblarski,
samochodowy, obuwniczy, tekstylny, gąbki do utrzymania czystości itp.
Materiały używane w produkcji włókien sztucznych:
osie PET – nierozczepiane: płatek pet; preforma pet; barwnik,
osie PET – rozczepiane: płatek pet; preforma pet; polipropylen; polietylen; barwnik,
osie polipropylenowe – PP: polipropylen; barwnik

Czyściwa w naszym sklepie internetowym - kliknij CZYŚCIWA

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności