Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Metody zwalczania hałasu w środowisku pracy, Blog sklep bhp

Metody zwalczania hałasu w środowisku pracy


  


 

Dane GUS za rok 2012 mówią, że aż 53 % pracowników pracowało w narażeniu na hałas. W odniesieniu do wszytskich czynników szkodliwych i uciążliwych hałas od lat stanowi jedno z dominujacych zagrożeń, które występują w środowisku pracy. W jaki sposób można redukować wysoki poziom hałasu?


 

W związku z rozwojem cywilizacji, postępem technologicznym a także zapotrzebowaniem na pracę dużych a zarazem generujących duży hałas maszyn nieprzerwanie od lat wzrasta. Hałas jest bardzo szkodliwym czynnikiem – człowiek narażony na niego długotrwale moze uszkodzić swój słuch. Wysoki poziom hałasu działa nie tylko na narząd słuchu – uszkadzając go – ma również wpływ na cały ludzki organizm. Jak destrukcyjny jest to wpływ niech świadczy fakt że w starożytnych Chinach hałas był jedną z cięzkich metod torturowania.


 

Na szczęście wobec hałasu w srodowisku pracy nie pozostajemy bezbronni. Istnieje wiele metod dzięki którym możemy chronić swój słuch. Metody te możemy podzielić na 2 podstawowe grupy:


 

 • metody prawno-organizacyjno-administracyjne

 • metody z zastosowaniem środków technicznych


 

Przyjrzyjmy się najpierw pierwszej metodzie. Metoda ta obejmuje dyrektywy jak i zapisy przepisów Unii Europejskiej, ale również przepisy prawa krajowego które dotyczą ochrony pracowników przed hałasem. Przedsięwzięcia organizacyjno-administracyjne dotyczą natomiast :


 

 • projektowania stanowiska pracy z zastosowaniem odpowiedniej technologii

 • rotacja pracowników na zagrożonych stanowiskach pracy, organizowanie przerw, skracanie czasu pracy

 • ograniczanie liczebności pracowników pracujących na stanowiskach pracy zagrożonych wysokim hałasem

 • przemyślane rozmieszczanie stanowisk pracy tak by wydzielić źródło hałasu i sprowadzić jego obsługę do minimum

 • częste przesuwanie pracowników z zagrożonych hałasem stanowisk na inne – mniej dokuczliwe

 • zastosowanie profilaktyki medycyny pracy


 


 

Profilatyka medycyny pracy obejmuje specjalistyczne badania lekarskie obejmujące zarówno osoby nowo przyjmowane do pracy, jak równiez okresowe badania pracowników już pracujących.


 

Metody z zastosowaniem środków technicznych


 

Pierwszy krok w zapewnieniu ochrony słuchu w zakładzie pracy to wykrycie i zmierzenie jego poziomu. Służą do tego mierniki poziomu hałasu – które znajdują się w naszej ofercie.

Techniczne metody walki z hałasem polegają na usunięciu jego przyczyny. Do takich technicznych metod zaliczamy:

 • stosowanie obudów dzwiękoszczelnych na maszynach, stosowanie tłumików akustycznych, ekranów dzwiękochłonnych, kabin dzwiękoszczelnych

 • ograniczenie emisji źródła hałasu

 • stosowanie środków ochrony słuchu


 

Najprostszym i najszybszym sposobem ochrony słuchu są ochronniki słuchu. Dzielimi je na:

 • wkładki przeciwhałasowe

 • nauszniki przeciwhałasowe


 

Wkładki przeciwhałasowe to ochronniki słuchu które są noszone bezpośrednio w małżowinie usznej bądz w kanale słuchowym. Wkłądki te występują w wersjach jednorazowych jak i wielokrotnego uzytku. Często wkładki wyposażone są z łączącym je sznureczkiem lub sprężyną dociskową. Producenci często dodają praktyczne pudełka na wkładki. Wkładki przeciwhałasowe występują w kilku rozmiarach i kluczową sprawą jest staranne dobranie ich do każdego użytkownika. Wkładki które zostały wybranie nieodpowiednio powodują uczucie swędzenia, są niewygodne i mogą podrażniać narząd słuchu. 

Wkładki przeciwhałasowe formowane przez producenta są zazwyczaj wykonywane z materiałów miękkich takich jak sylikon, guma, wata mineralna, tworzywa sztuczne.

Wkładki przeciwhałasowe które kształtuje użytkownik zazwyczaj wykonywane są z materiałów łatwo ściśliwych takich jak pianka poliuretanowa. Wkładki takie po odpowiednim założeniu rozszerzają się w kanale słuchowym użytkownika wypełniając go i izolując od zewnętrznych źródeł hałasu.


 

Nasza oferta wkładek przeciwhałasowych:

https://www.gvarant.pl/pl/ochrona-sluchu/zatyczki/


Nauszniki przeciwhałasowe to konstrukcja skłądająca się z dwóch czasz tłumiących połączonych pałąkiem kture obejmują szczelnie małżowiny uszne i przylegają do głowy. Nauszniki takie występują w kilku rozmiarach, występują równiez jako akcesorium montowane do hełmu ochronnego.

Najczęściej kupowane nauszniki ochronne:

https://www.gvarant.pl/pl/p809,nauszniki-reis-osy-palak-naglowny.html

https://www.gvarant.pl/pl/p76,nauszniki-peltor-optime-i-h510a-401-gu-palak-naglowny.html

Nauszniki przeciwhałasowe mogą występować z układami elektronicznymi które przeciwdziałają hałasowi. Dzielimy je na trzy grupy:


 

 • z aktywną redukcją hałasu

 • z regulowanym tłumieniem

 • z łacznością bezprzewodową


 

Na rynku można spotkać nauszniki przeciwhałąsowe z funkcją krótkofalówki czy radia FM. Występują równiez modele do których można podłączyć zewnętrzne źródło dzwięku – np. odtwarzacz MP3

 

Przykład nauszników z radiem FM:

https://www.gvarant.pl/pl/p1953,nauszniki-venitex-pit-radio-radio-fmam-palak-naglowny.html


 

Jest kilka warunków które musi spełnić użytkownik by ochrona słuchu zapewniana przez środki technicnze była właściwa. Nauszniki, wkładki muszą być wygodne, nie mogą powodować dyskomfortu podczas noszenia. Aby były skuteczne muszą być używane zgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi powinna być dołączana do każdego ochronnika słuchu. Należy również pamiętać o regularnym serwisowaniu nauszników przeciwhałasowych.


 

Nauszniki przeciwhałasowe muszą być trwale oznakowane, tak by uzytkownik mógł odczytać nazwę producenta, nazwę wzoru i innych ważnych informacji.

 

Nasza oferta nauszników:

https://www.gvarant.pl/pl/ochrona-sluchu/nauszniki/


 


 

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności