Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Obowiązki pracodawców wobec pracowników tymczasowych, Blog sklep bhp

Pracodawca użytkownik zobowiązany jest z mocy prawa do:

  • dostarczenia pracownikowi tymczasowemu odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • zapewnienia pracownikowi tymczasowemu napoi i posiłków profilaktycznych,
  • przeprowadzania szkoleń pracowników tymczasowych w zakresie bhp,
  • ustalania okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, jakiemu uległ pracownik tymczasowy,
  • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest pracownik tymczasowy oraz informowania go o tym ryzyku

(art. 9 ust. 2a ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych; Dz.U. nr 166, poz. 1608 ze
zm.; dalej: ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

W poprzednim stanie prawnym (przed 01 lipca 2007 r.) zakres odpowiedzialności w powyższym zakresie
regulowały uzgodnienia zawierane na piśmie pomiędzy agencją pracy tymczasowej, a pracodawcą
użytkownikiem. Obowiązki te wykonywane mogły być zarówno przez agencję pracy tymczasowej, jak i
pracodawcę użytkownika w zależności od przyjętych ustaleń. Obecnie obowiązki wskazane wyżej przypisane są
wyraźnie pracodawcy użytkownikowi. Nie można w drodze umowy scedować ich na agencję pracy tymczasowej.


Szkolenia bhp
W zakresie szkoleń bhp, co do sposobu i terminów przeprowadzania szkoleń, wobec pracowników tymczasowych
stosuje się przepisy Kodeksu pracy. A zatem pracodawca użytkownik ma obowiązek zapewnić przeszkolenie
pracowników tymczasowych w zakresie bhp:

  • przed dopuszczeniem ich do pracy - szkolenia wstępne: ogólne i stanowiskowe;
  • w okresie pracy - szkolenia okresowe bhp.


Szkolenia te powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Inne obowiązki w zakresie bhp pracodawców użytkowników
W zakresie innych obowiązków dotyczących bhp, niż wymienione wyżej, przepisy wskazują, że zakres ich
przejęcia przez pracodawcę użytkownika powinien, zostać uzgodniony na piśmie pomiędzy agencją pracy
tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem. Tak więc np. kwestia przejęcia obowiązku przeprowadzania badań
lekarskich pracownika tymczasowego potwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na określonym w umowie
stanowisku pracy, powinna być uzgodniona odrębnie - w drodze umowy - między pracodawcą użytkownikiem a
agencją pracy tymczasowej. Uzgodnienia te powinny być przyjęte przed zawarciem umowy o pracę pomiędzy
agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym.

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności