Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Środki zabezpieczeń przeciwpożarowych, Blog sklep bhp

Środki zabezpieczenia przeciwpożarowego to:

 • urządzenia,
 • sprzęt,
 • instalacje,
 • rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów

(§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. nr 80, poz. 563).

Uwaga!
Mając na względzie podział technicznych środków zabezpieczenia ppoż. na urządzenia, sprzęt, instalacje czy
rozwiązania budowlane zapobiegające powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, nie zawsze można
dokonać ich dokładnego rozróżnienia. Jest tak, ponieważ biorąc pod rozwagę na przykład system alarmu pożaru,
można określić jako urządzenie - centralę sygnalizacji pożaru, ale także jako instalację - linie dozorowe z
czujkami, jak również jako całość uznać za automatyczne urządzenie alarmu pożaru.


Urządzenia przeciwpożarowe
Urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie bądź samoczynnie) służące
do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, w szczególności:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze oraz zabezpieczające;
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia:
 •       sygnalizacyjno-alarmowe,
 •       odbiorcze alarmów pożarowych,
 •       o odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych;
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego
 • hydranty i zawory hydrantowe;
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych;
 • przeciwpożarowe klapy odcinające;
 • urządzenia oddymiające;
 • urządzenia zabezpieczające przed wybuchem;
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

Nierozłączne urządzenia i instalacje przeciwpożarowe
Traktując niektóre urządzenia i instalacje ppoż. jako nierozłączne, należy do nich zaliczyć:

 • stałe urządzenia gaśnicze służące do ograniczania lub zwalczania pożaru,
 • system sygnalizacji alarmu pożaru,
 • dźwiękowy system ostrzegawczy,
 • urządzenia oddymiające,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia zabezpieczające przed wybuchem,
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe z systemami sterowania.

Instalacje przeciwpożarowe
Jako instalacje przeciwpożarowe przyjmuje się:

 • półstałe urządzenia gaśnicze - zraszacze,
 • oświetlenie awaryjne i przeszkodowe,
 • instalacje wodociągowe przeciwpożarowe (hydranty wewnętrzne i zewnętrzne),
 • instalacje odgromowe.

Sprzęt przeciwpożarowy
Sprzęt ppoż. to podręczny sprzęt gaśniczy, mianowicie:

 • gaśnice przenośne,
 • gaśnice przewoźne (agregaty gaśnicze),
 • hydronetki wodne,
 • koce gaśnicze.

Rozwiązania budowlane
Natomiast do rozwiązań budowlanych służących zapobieganiu i rozprzestrzenianiu się pożarów można zaliczyć:

 • stosowanie niepalnych materiałów budowlanych,
 • osiągnięcie trudnopalności palnych materiałów budowlanych,
 • zabezpieczanie konstrukcji i elementów budowlanych środkami ognioochronnymi,
 • stosowanie oddzieleń przeciwpożarowych,
 • stosowanie kurtyn przeciwpożarowych,
 • uszczelnianie przepustów instalacyjnych,
 • specjalną obudowę dróg ewakuacyjnych,
 • stosowanie drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych,
 • projektowanie przedsionków przeciwpożarowych.
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności