Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Rękawice antywibracyjne - na przykładzie pracy ślusarza, Blog sklep bhp

Ślusarze to pracownicy wykonujący prace związane z obróbką materiałów metalowych.
Podczas wykonywania pracy wykorzystują wiele narzędzi i urządzeń (w tym maszyn zasilanych
energią elektryczną). Wiążą się z tym potencjalne zagrożenia wypadkowe. Dlatego tak istotne
jest uświadomienie im zagrożeń, jakie mogą wystąpić na ich stanowiskach pracy.


Prawidłowe zidentyfikowanie zagrożeń mogących występować na stanowisku pracy jest podstawą do
zastosowania niezbędnej i prawidłowej ochrony przed zagrożeniami.
Ze względu na sposób wykonywania prace ślusarskie podzielić możemy na:

 • ręczne prace ślusarskie - czynności wykonywane są przy pomocy rąk i nienapędzanych mechanicznie narzędzi (np. młotki, pilniki, piłki, narzędzia traserskie),
 • prace ślusarskie zmechanizowane – czynności wykonywane są mechanicznie napędzanymi narzędziami:
 •       trzymanymi w rękach (np. wiertarki ręczne, ręczne szlifierki kątowe),
 •       stacjonarnymi, stanowiącymi wyposażenie stanowiska pracy ślusarza (np. wiertarka stołowa, szlifierka ostrzałka).

Podstawowe czynniki niebezpieczne występujące podczas prac ślusarskich to czynniki fizyczne (w
szczególności czynniki mechaniczne oraz hałas) i chemiczne,
Zagrożenia występujące na stanowisku pracy ślusarza to m.in.:

 • skaleczenia o ostre krawędzie narzędzi czy przedmiotów,
 • skaleczenia narzędziami w czasie obrabiania przedmiotów,
 • skaleczenia przez odpryski materiału powstające w czasie obróbki, - zaprószenia oczu przy szlifowaniu i czyszczeniu powierzchni przedmiotów, wdychanie pyłów,
 • zatrucia rozpuszczalnikami i innymi substancjami toksycznymi,
 • porażenie prądem elektrycznym,
 • urazy związane z ręcznym przemieszczaniem ciężarów,
 • zagrożenia związane z nadmiernym hałasem.

Pamiętaj!
Zagrożenia na stanowisku pracy ślusarza zależeć będą przede wszystkim od rodzaju wykonach na
stanowisku prac, stosowanych narzędzi, maszyn i urządzeń oraz technologii procesu produkcyjnego.


Środki ochrony indywidualnej ślusarza
Prace ślusarskie należą do prac podczas wykonywania, których może nastąpić silne zabrudzenie
odzieży i obuwia oraz jej skażenie środkami chemicznymi (np. rozpuszczalnikami) niedopuszczalne
jest, zatem wykonywanie przez pracownika tego rodzaju prac we własnej odzieży i obuwiu.


Substancje i preparaty niebezpieczne
Wykonywanie prac ślusarskich często wiąże się z wykorzystywaniem substancji i preparatów
oznakowanych, jako niebezpieczne, szczególnie rozpuszczalników. Pracownicy powinni więc
posiadać informacje dotyczące sposobów ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem takich
substancji.


Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym
Do pracy powinny byś stosowane elektronarzędzia wykonane w II klasie ochronności. Są to narzędzia
bezpieczne - uziemianie ich lub zerowanie jest zabronione. Wyjątek stanowią szlifierki kątowe
przeznaczone do pracy na mokro, które należy podłączać do sieci tylko za pomocą transformatora
separacyjnego, który stanowi ich wyposażenie. Brak transformatora separacyjnego wyklucza
stosowanie tych szlifierek.

Uwaga!
Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym można eliminować 4 sposobami. Mianowicie przez
ochronę przez:
1. obniżenie napięcia, czyli zastosowanie napięć bezpiecznych np. 25 V,
2. dodatkową izolację elementu przewodzącego,
3. zerowanie, czyli zastosowanie dodatkowego przewodu ochronnego,
4. separację napięcia, czyli zastosowanie dodatkowego urządzenia separującego (np. transformatora).

Zabezpieczenie przed hałasem i drganiami
Przy wykonywaniu prac elektronarzędziami ręcznymi drgania występują na ich uchwytach (głównych i
pomocniczych). Najbardziej szkodliwa, ze względu na wytwarzane drgania, jest praca przy użyciu
elektronarzędzi udarowych oraz innych, których niewyważone masy robocze wywołują drgania
uchwytów np. szlifierki kątowe, szlifierki oscylacyjne. Aby zminimalizować ryzyko wpływu drgań
(wibracji) na zdrowie pracownika konieczne jest:

 • stosowanie środków ochrony indywidualnej (rękawic antywibracyjnych),
 • udzielanie pracownikowi przerw w pracy (10–15 min po każdej godzinie pracy elektronarzędziem),
 • praca w temperaturze otoczenia nie niższej niż 16°C (niska temperatura powoduje
 • zwiększenie szkodliwego wpływu drgań na organizm człowieka).
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności