Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

ZMĘCZENIE i przerwy w pracy, Blog sklep bhp

Zmęczenie fizyczne oraz psychiczne to między innymi: 
 
Zmniejszenie stopnia koncentracji
Wzrost ilości produktów przemiany materii
Utrudnione myślenie
Wyczerpanie zapasów energetycznych
Spowolnienie i osłabienie postrzegania organizmu
Pocenie się (odwodnienie organizmu)
Spadek motywacji
Spadek elektrolitów, co przyśpiesza rozwój zmęczenia
Pogorszenie koordynacji ruchowej
Zaburzenia emocjonalne ( rozdrażnienie)
Nastawienie systemu nerwowego na odpoczynek (senność, ziewanie)
Spadek formy fizycznej i energii
Wzrost liczby zachorowań, urazów i wypadków
Wzrost liczby błędów i czasy reakcji
 
 
Rozróżnia się następujące postacie zmęczenia:
 
znużenie – występuje przy małym wysiłku, zwłaszcza w przypadku monotonii, monotypii, przy braku zaangażowania emocjonalnego. 
 
podostre – występuje przy krótkotrwałym, maksymalnym obciążeniu lub średnim nieco dłuższym, nie zagraża zdrowiu, szybko ustępuje. 
 
ostre – występuje przy intensywnym, krótkotrwałym wysiłku fizycznym lub umysłowym. 
 
przewlekłe – występuje przy skumulowaniu małych zmęczeo, trudne do rozpoznania i do zlikwidowania. Jest często następstwem złej organizacji pracy. 
 
wyczerpanie – występuje po wysiłku, przewyższającym możliwości człowieka, objawia się drżeniem mięśni, nudnościami, powiększeniem wątroby. 
 
Czynniki wpływające na proces zmęczenia:
 
- rodzaj wysiłku i intensywność wysiłku 
 
- rodzaj wykonywanej czynności i czas jej wykonywania 
 
- ilość przerw, długość przerw, rozmieszczenie ich w czasie pracy 
 
- czynniki organizacyjne 
 
- motywacja i stopień zaangażowania pracownika do pracy 
 
- zdrowie pracownika 
 
- stopień adaptacji pracownika 
 
- sposób odżywiania 
 
- warunki środowiskowe 
 
- długość wypoczynku ( pomiędzy zmianami) i urlopu 
 
- sposób wykorzystania czasu wypoczynku (pomiędzy zmianami) i urlopu 
 
 
Przeciwdziałanie zmęczeniu:
Prawidłowa organizacja pracy
wprowadzenie 5-dniowego tygodnia pracy 
przerwy w pracy (przerwa pomiędzy zmianami powinna wynosid przynajmniej 11 godzin) 
zastosowanie rytmizacji - mniejsze zużycie energii pracownika 
Racjonalne wykorzystanie czasu wolnego
- trening czyli ukierunkowany wysiłek fizyczny (marszobieg, pływanie, jazda na rowerze)
Przerwy w pracy
Przerwy w odpowiednim czasie, o odpowiedniej długości i w odpowiedniej ilości prowadzą do odnowy organizmu. Daje to możliwośd wydłużenia efektywnego czasy pracy przy zachowaniu optymalnego nakładu fizjologicznego człowieka.
 
 
Zasady stosowania przerw w pracy:
Sumaryczny czas trwania wszystkich przerw to równy lub nieco mniejszy od: 15% całkowitego czasu pracy 
– 30% całkowitego czasy pracy dla prac ciężkich 
 
Rozmieszczenie przerw w czasie w przypadku: 
jednej przerwy – pomiędzy 1/3 a ½ całkowitego czasu pracy 
dwóch przerw – w 1/3 i w 2/3 całkowitego czasu pracy (druga przerwa – dłuższa) 
 
Im cięższa praca, tym przerwa większa 
 
Więcej przerw krótszych jest lepsze niż mniej przerw dłuższych 
Ilość odsłon:
Gvarant BHP

42200496

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności