Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Outsourcing odzieży pracowniczej, Blog sklep bhp

Coraz popularniejszym sposobem jest skorzystanie z usług firmy zewnętrznej, która zajmie się serwisem i dostawą czystej odzieży pracowniczej.

Zgodnie z przepisami rodzaje środ- ków ochrony indywidualnej i odzie- ży roboczej, które trzeba stosować
na poszczególnych stanowiskach pracy,
ustala pracodawca. Jednak ustalenia te musi poczynić w porozumieniu z zakładową
organizacją związkową, a w przypadku jej
braku – porozumieć się z pracownikami
wybranymi w tym celu przez załogę.
Na pracodawcy spoczywa również obowiązek zapewnienia odpowiedniego
prania, konserwacji, naprawy, odpylania
i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Dlatego jednym
z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań
w tym zakresie jest skorzystanie z usług
wyspecjalizowanej f rmy zewnętrznej, któ-
ra przejmie na siebie wszelkie obowiązki
związane z serwisem i dostawą czystej
odzieży pracowniczej.Zgodnie z przepisami rodzaje środ- ków ochrony indywidualnej i odzie- ży roboczej, które trzeba stosować
na poszczególnych stanowiskach pracy,
ustala pracodawca. Jednak ustalenia te musi poczynić w porozumieniu z zakładową
organizacją związkową, a w przypadku jej
braku – porozumieć się z pracownikami
wybranymi w tym celu przez załogę.
Na pracodawcy spoczywa również obowiązek zapewnienia odpowiedniego
prania, konserwacji, naprawy, odpylania
i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Dlatego jednym
z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań
w tym zakresie jest skorzystanie z usług
wyspecjalizowanej f rmy zewnętrznej, któ-
ra przejmie na siebie wszelkie obowiązki
związane z serwisem i dostawą czystej
odzieży pracowniczej.

Zgodnie z przepisami rodzaje środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, które trzeba stosować na poszczególnych stanowiskach pracy, ustala pracodawca. Jednak ustalenia te musi poczynić w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w przypadku jej
braku – porozumieć się z pracownikami wybranymi w tym celu przez załogę.
Na pracodawcy spoczywa również obowiązek zapewnienia odpowiedniego prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Dlatego jednym z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań w tym zakresie jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, która przejmie na siebie wszelkie obowiązki związane z serwisem i dostawą czystej odzieży pracowniczej.

Zasady outsourcingu
Firma taka, dzięki zaawansowanej usłudze logistycznej oraz pralniczej, precyzyjnie zarządza jakością i czystością dostarczanej odzieży. Gwarantuje to utrzymanie branżowych standardów i norm bezpieczeństwa pracy i procesu produkcji. Pozwala także na optymalizację poziomu zapasów odzieży dostosowanej do zmiany ilości zatrudnienia i sezonowości produkcji.
Usługa outsourcingu odzieży roboczej polega na wyposażaniu i regularnej dostawie kompletu czystej odzieży, upranej w zautomatyzowanej pralni przemysłowej.
Profesjonalny usługodawca dokonuje również bieżących napraw odzieży, a także dysponuje automatycznym systemem jej
rejestracji i sortowania, dzięki czemu każdy pracownik otrzymuje swój własny komplet wypranej i uprasowanej odzieży

Odzież pracownicza ma za zadanie chronić nie tylko jej użytkownika, lecz również sam proces produkcji. Dlatego dużą grupą klientów korzystających z outsourcingu odzieży pracowniczej są producenci farmaceutyków i kosmetyków oraz zakłady przetwórstwa spożywczego, mające wdrożony system HACCP i bardzo wysokie wymagania dotyczące czystości.
Tym bardziej, że serwisowaną odzież ochronną można używać wielokrotnie, rezygnując z drogich rozwiązań jednorazowych.


Głowna zaleta - Optymalizacja kosztów
Motywacją do korzystania z usług outsourcingowych jest przede wszystkim obniżenie kosztów, skoncentrowanie się na kluczowych działaniach przedsiębiorstwa oraz chęć dostępu do zasobów, których organizacja nie posiada. Istotny jest fakt, że firmy zaczynają dostrzegać coraz więcej korzyści płynących ze zlecania usług na zewnątrz.
Świadczy to o ewolucji, jaką przeszedł outsourcing, odkąd zaczął być wykorzystywany przez polskie przedsiębiorstwa. Powoli wzrasta przekonanie o tym, że outsourcing jako strategia może przyczynić się do podniesienia efektywności, a w konsekwencji do rozwoju przedsiębiorstwa.
Korzystanie z usługi outsourcingu odzieży dla pracowników pozwala zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy oraz zagwarantować wysoką jakość produkcji. Na dodatek koszty wyposażenia pracowników w odzież roboczą rozkładają się na niewielkie miesięczne opłaty, dzięki czemu klient nie musi jednorazowo płacić za usługę. Pozwala to na lepsze zaplanowanie budżetu i ograniczenie kosztów.

Odzież pracownicza ma za zadanie chronić
nie tylko jej użytkownika, lecz również sam
proces produkcji, zwłaszcza w branży hightech. Dlatego dużą grupą klientów korzystających z outsourcingu odzieży pracowniczej
są producenci farmaceutyków i kosmetyków
oraz zakłady przetwórstwa spożywczego,
mające wdrożony system HACCP i bardzo
wysokie wymagania dotyczące czystości.
Tym bardziej, że serwisowaną odzież ochronną można używać wielokrotnie, rezygnując
z drogich rozwiązań jednorazowych.
Optymalizacja
Motywacją do korzystania z usług outsourcingowych jest przede wszystkim obniżenie kosztów, skoncentrowanie się na kluczowych działaniach przedsiębiorstwa
oraz chęć dostępu do zasobów, których
organizacja nie posiada. Istotny jest fakt,
że f rmy zaczynają dostrzegać coraz więcej
korzyści płynących ze zlecania usług na zewnątrz, jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie CWS-boco Polska.
Świadczy to o ewolucji, jaką przeszedł outsourcing, odkąd zaczął być wykorzystywany przez polskie przedsiębiorstwa. Powoli
wzrasta przekonanie o tym, że outsourcing
jako strategia może przyczynić się do podniesienia efektywności, a w konsekwencji
do rozwoju przedsiębiorstwa.
Korzystanie z usługi outsourcingu odzieży
dla pracowników pozwala zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy oraz zagwarantować wysoką jakość produkcji. Na dodatek koszty wyposażenia pracowników
w odzież roboczą rozkładają się na niewielkie miesięczne opłaty, dzięki czemu klient
nie musi jednorazowo płacić za usługę. Pozwala to na lepsze zaplanowanie budżetu
i ograniczenie kosztów.
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności