Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty
Gvarant> Normy BHP

Normy BHP

 • MSZ 93-15
 • EN ISO 6530
  Odzież ochronna - Ochrona przed ciekłymi środkami chemicznymi - Badanie odporności materiałów na przesiąkanie cieczy
 • EN ISO 6529
  Odzież ochronna - ochrona przed sub. Chem. - wyznaczanie odporności materiałów na odzież ochronną na przenikanie cieczy i gazów
 • EN ISO 20349
  Podano podstawowe i dodatkowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego
 • EN ISO 20347
  Obuwie zawodowe (bez podnoska ochronnego/bezpiecznego)
 • EN ISO 20346
  Podstawowe dane i dodatkowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego
 • EN ISO 20345
  Środki ochrony indywidualnej - Obuwie bezpieczne
 • EN ISO 17249
  Obuwie bezpieczne odporne na przecięcie piłą łańcuchową
 • EN ISO 14116
  Odzież ochronna - ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem
 • EN ISO 13998
  Odzież ochronna -- Fartuchy, spodnie i kamizelki chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi
 • EN ISO 13982-2
  Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - cz. 2
 • EN ISO 13982-1
  Odzież chroniąca przed cząstkami. stałymi - cz. 1.
 • EN ISO 13287
  Środki ochrony indywidualnej - obuwie - metoda badania odporności na poślizg
 • EN ISO 11612
  Odzież ochronna - odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomienipłomieniem
 • EN ISO 11611
  Odzież ochronna dla spawaczy i pracowników w zawodach pokrewnych
 • EN ISO 10819
  Drgania i wstrząsy mechaniczne.Drgania oddziałujące na org. człowieka przez kończyny górne
 • EN 943-2
  Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemik., łącznie z aerozolami i cząst. stałymi -cz. 2
 • EN 943-1
  Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemik. - cz. 1
 • EN 813
  Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - uprząż biodrowa
 • EN 812
  Przemysłowe hełmy lekkie
 • EN 795
  Ochrona przed upadkiem z wysokości - urządzenia kotwiczące - wymagania ibadania
 • EN 702
  Odzież ochronna - przed gorącem i płomieniem
 • EN 659
  Sprzęt alpinistyczny - Haki - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
 • EN 61482-1-2(4kA)
 • EN 60903
  Prace pod napięciem - Rękawice z materiału izolacyjnego
 • EN 533
  Odzież ochronna - Ochrona przed gorącem i płomieniem
 • EN 531
  Odzież ochronna dla pracowników narażonych na działanie czynników gorących
 • EN 511
  Rękawice chroniące przed zimnem
 • EN 50365
  Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
 • EN 50321
  Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
 • EN 471
  Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego
 • EN 469:2005+A1.2006
 • EN 458
  Ochronniki słuchu - Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacjicodziennej i okresowej
 • EN 421
  Rękawice ochronne przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi
 • EN 420
  Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań
 • EN 407
  Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień)
 • EN 405
  Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski pochłaniające lub filtrującopochłaniające z zaworami
 • EN 397
  Przemysłowe hełmy ochronne
 • EN 388
  Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
 • EN 381-9
  Odzież ochronna dla użytk. pilarek łańcuchowych przenośnych
 • EN 381-7
  Odzież ochronna dla użytk. pilarek łańcuchowych przenośnych - cz. 7: Wymagania dla rękawic chron. przed przecięciem piłą łańc
 • EN 381-5
  Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Wymagania dotyczące ochron nóg
 • EN 381-11
  Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych -cz. 11: Wymagania dot. ochraniaczy górnych cz. tułowia
 • EN 379
  Automatycznie przyciemniane filtry spawalnicze
 • EN 374-3
  Rękawice chroniące przed subst. chem. i mikroorganizmami -część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie subst. chem.
 • EN 374-2
  Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie
 • EN 374-1
  Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1: Terminologia i wymagania
 • EN 365
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - wymagania ogólne
 • EN 363
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Systemy powstrzymywania spadania
 • EN 362
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Łączniki
 • EN 361
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Szelki bezpieczeństwa
 • EN 360
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Urządzenia samohamowne
 • EN 358
  Pasy oraz linki ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające i zapobiegające upadkom z wysokości
 • EN 355
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Amortyzatory
 • EN 354
  Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Linki bezpieczeństwa
 • EN 353-2
  Środki ochrony ind. chroniące przed upadkiem z wysokości - cz.2: Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
 • EN 352-8
  Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania -cz. 8: Nausznikiprzeciwhałasowe z elektr. urządzeniami dźwiękowymi
 • EN 352-7
  Ochronniki słuchu - Wymagania bezpieczeństwa i badania -cz. 7: Wkładki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu
 • EN 352-6
  Nauszniki przeciwhałasowe z wejściem sygnału elektroakustycznego. Wymagania bezpieczeństwa i badania
 • EN 352-5
  Ochronniki słuchu. Nauszniki przeciwhałasowe z aktywną redukcją hałasu. Wymagania bezpieczeństwa i badania
 • EN 352-4
  Ochronniki słuchu - Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu.
 • EN 352-3
  Ochronniki słuchu. Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego
 • EN 352-2
  Ochronniki słuchu. Wkładki przeciwhałasowe.
 • EN 352-1
  Ochronniki słuchu. Wymagania ogólne. Nauszniki przeciwhałasowe.
 • EN 343
  Odzież ochronna -- Ochrona przed deszczem
 • EN 342
  Wymagania i metody badań parametrów odzieży ochronnej, chroniącej przed zimnem w temperaturach poniżej -5°C.
 • EN 340
  Podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej zaprojektowanej dla ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami.
 • EN 20471
 • EN 1836
  Ochrona indywidualna oczu - Okulary i filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym, do zastosowań ogólnych
 • EN 1827
  Sprzęt ochrony ukł. oddechowego -półmaski pochłaniające, filtrująco- pochłaniające lub filtrujące bez zaworów wdech. z oddzielnymi elem. oczyszcz
 • EN 175
  Ochrona oczu i twarzy przy spawaniu i technikach pokrewnych
 • EN 1731
  Ochrona indywidualna oczu - Siatkowe ochrony oczu i twarzy
 • EN 172
  Filtry chroniące przed olśnieniem słonecznym do użytku przemysłowego. Wymagania.
 • EN 171
  Ochrona ind. oczu. Filtry chroniące przed podczerwienią. Wymagania dot. współcz. przepuszczania i zalecane stosowanie
 • EN 170
  Ochrona ind. oczu. Filtry chroniące przed nadfioletem. Wymagania dot. współczynnika przepuszczania i zalecane stosowanie
 • EN 169
  Ochrona ind. oczu. Filtry spawalnicze i filtry dla technik pokrewnych. Wymagania dot. współcz. przepuszczania i zalecane stosowanie
 • EN 166
  Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.
 • EN 149
  Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące. Wymagania, badanie, znakowanie.
 • EN 14605-B
  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami
 • EN 14605-A
  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami
 • EN 14404
  Środki ochrony indywidualnej - Ochraniacze kolan do pracy w pozycji klęczącej
 • EN 14387
  Sprzęt ochrony układu oddechowego - Pochłaniacz(-e) i filtropochłaniacz (-e). Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 14328
  Odzież ochronna - rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem. Wymagania i metody badania
 • EN 143
  Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 14126
  Odzież ochronna - Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi
 • EN 14058
  Odzież ochronna - Wyroby odzieżowe chroniące przed chłodem
 • EN 14052
  Wysokoskuteczne przemysłowe hełmy ochronne
 • EN 140
  Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 13921
  Środki ochrony indywidualnej -- Zasady ergonomiczne
 • EN 13832-3
  Obuwie chroniące przed chemikaliami - cz. 3: Wymagania dot. obuwia o zwiększonej odporności na chemikalia w warunkach lab.
 • EN 13832-2
  Obuwie chroniące przed chemikaliami - cz. 2: Wymagania dotyczące obuwia odpornego na chemikalia w warunkach laboratoryjnych
 • EN 13832-1
  Obuwie chroniące przed chemikaliami - Część 1: Terminologia i metody badań
 • EN 136
  Sprzęt ochrony układu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie
 • EN 13356
  Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania
 • EN 13034
  Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami - Wymagania dot. odzieży zapewniającej ograniczoną skut. ochrony przed c. chemikaliami
 • EN 12942
  Sprzęt ochrony ukł. oddechowego - Oczyszcz. sprzęt ze wspomaganiem przepływu powietrza wyposażony w maski, półmaski lub ćwierćmaski
 • EN 12941
  Sprzęt ochrony ukł. oddechowego - Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza wyposażony w hełm lub kaptur
 • EN 12477
  Rękawice ochronne dla spawaczy
 • EN 1150
  Odzież ochronna - Odzież o intensywnej widzialności do użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania
 • EN 1149-5
  Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne - cz. 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
 • EN 1149-1
  Odzież ochronna - Właściwości elektrostatyczne cz. 1: Metoda badania rezystywności powierzchniowej
 • EN 1146
  Sprzęt ochrony ukł. oddechowego - Ucieczkowe aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem wyposażone w kaptur
 • EN 1082-2
  Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciamii ukłuciami nożami ręcznymi - cz. 2
 • EN 1082-1
  Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciamii ukłuciami nożami ręcznymi - cz. 1
 • EN 1073-2
  Skażenie radioaktywnymi cząstkami.
 • EN 1073-1
  Wymagania i metody badań wentylowanej odzieży ochronnej zabezp. użytkownika przed skażeniem radioaktywnymi pyłami
 

Właściwości

 • kurtka 2w1
 • spodnie 2w1
 • 3w1
 • kurtka 4w1
 • spodnie4w1
 • chłodzący
 • wodoodporne zamki
 • wodoodporny
 • oddychający
 • chroniący przed wiatrem
 • olejoodporny
 • teflonowy
 • dwustronny
 • elementy odblaskowe
 • szycie spersonalizowane niest
 • absorbcja energi w obcasie
 • podeszwa antypoślizgowa
 • wodoodporna cholewka
 • podnosek
 • podeszwa odporna na działanie
 • ochrona przed zimnem
 • stalowa wkładka antyprzebiciow
 • oddychająca cholewka
 • olejo i paliwoodporna podeszwa
 • ochrona ESD
 • kompozytowy podnosek
 • skórzany
 • powlekana skóra
 • odzieżowy
 • dostępne dłuższe wykroje
 • powłoka przeciw porysowaniom
 • powłoka odporna na zaparowanie
 • odpowiedni do równoległego uży
 • regulowana długość ramion
 • regulowany kąt ramion
 • niemetalowa wkładka anyprzebic
 • obuwie antystatyczne
 •  
 

Akceptujemy płatności