Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty
Gvarant> Wiedza BHP > Ochrona głowy

Ochrona głowy

Można powiedzieć żartem, że najważniejszą rzeczą jest ochrona rzeczy najważniejszej. Jednak uszkodzenia czaszki to już nie żarty. Nie mamy w mózgu zbędnych elementów. Wszystko w nim pracuje przez cały czas, choć nawet tego nie zauważamy. Zdolność uczenia się zawdzięczamy np. temu, że mózg może zmieniać swoje właściwości. Jest bardzo wrażliwym „urządzeniem”, które trzeba chronić.Mamy duży wybór kasków i pomożemy Ci wybrać odpowiednią ochronę. Uważaj na siebie.  

Na wielu stanowiskach pracy istnieje ryzyko urazów mechanicznych głowy spowodowanychgłównie przez spadające przedmioty, uderzenie głową o przedmioty wystające, jak również przez siły ściskające. Przemysłowy hełm ochronny spełniający wymogi PN-EN 397 Przemysłowe hełmy ochronne jest podstawowym środkiem BHP i stanowi główne zabezpieczenie głowy pracownika przed uderzeniem. Dodatkowo hełmy, w zależności od konstrukcji i tworzywa, mogą chronić przed innymi zagrożeniami, np. przed porażeniem prądem elektrycznym, odpryskami stopionego metalu itp. W ostatnim czasie coraz większą popularność zdobywają lekkie hełmy przemysłowe zgodnie z wymaganiami PN-EN 812 Przemysłowe hełmy lekkie, przeznaczone do ochrony górnej części głowy przed skutkami uderzenia o nieruchome twarde lub ostre przedmioty, mogące wywołać skaleczenia lub powierzchowne urazy. Lekkie hełmy mają najczęściej formę tkaninowych czapek z daszkiem wyposażonych wewnątrz w twardą wkładkę wykonaną z tworzywa ABS, stanowiącą zasadniczy element chroniący głowę. 

Konstrukcja hełmu ochronnego
Budowa hełmów może być zróżnicowana ze względu na ich zastosowanie; jednakże w każdym hełmie przemysłowym dają się wyróżnić podstawowe elementy: Skorupa jest zewnętrzną częścią hełmu i nadaje mu określony kształt. W wypadku uderzenia częściowo pochłania energię, resztę energii przekazując na więźbę. Chroni głowę użytkownika przed kontaktem z ostrymi elementami.
Skorupa hełmu może posiadać dłuższy lub krótszy daszek, obrzeże w postaci ronda lub rynienki odprowadzającej wodę. Może posiadać otwory wentylacyjne, gniazda zaczepowe do mocowania nauszników nahełmowych, lampy oraz osłon twarzy, tym samym stanowiąc konstrukcję bazową do mocowania innych ochron osobistych. Skorupy hełmów produkuje się najczęściej z tworzywa ABS lub polietylenu. 
Więźba jest zasadniczą wewnętrzną częścią hełmu, bezpośrednio stykającą się z głowąużytkownika. Jest przymocowana do hełmu i przyjmuje część energii uderzenia, amortyzując i rozkładając tę energię na całą powierzchnię górnej części głowy. Więźba wykonana jest najczęściej z taśm tkanych z włókien syntetycznych lub pasków polietylenowych. Hełmy mogą być wyposażone również w dodatkową wykładzinę amortyzującą, której zadaniem jest zmniejszenie wartości siły przekazywanej na głowę w czasie uderzenia. 
Pas główny opasuje głowę na wysokości czoła i podstawy czaszki. W powiązaniu z więźbą umożliwia stabilne umieszczenie hełmu na głowie. Połączony jest zwykle z potnikiem, którego zadaniem jest wchłanianie potu wydzielanego przez skórę (głównie na czole). 
Pasek podbródkowy jest elementem pomocniczym, zapobiegającym spadaniu hełmu z głowy w razie jej pochylenia. Nie ma potrzeby jego stosowania, jeśli więźba hełmu wraz z pasem głównym jest tak skonstruowana, że obejmuje część potyliczną głowy. 

Dobór i użytkowanie hełmów ochronnych
Norma PN-EN 397 stawia wiele wymagań dotyczących określonych cech przemysłowych hełmów ochronnych: materiałów użytych do produkcji, parametrów konstrukcyjnych, odporności na przebicie, działanie płomienia, stopnia amortyzacji itp. Hełmy specjalnego zastosowania muszą spełniać dodatkowo wymagania związane z odpornością na boczne zgniatanie, na działanie odprysków stopionego metalu, właściwości elektroizolacyjne. Skuteczna ochrona głowy wymaga prawidłowego doboru hełmu do danego stanowiska pracy. Decydując się na określony hełm należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: 

-zakres regulacji długości pasa głównego oraz wysokości noszenia przy uwzględnieniu konkretnych wymiarów głowy użytkownika
-zakres temperatur występujących na danym stanowisku pracy, który warunkuje przynależność hełmów do jednej z 4 kategorii:
podstawowa – zakres temperatur: -10°C - +50°C, brak szczególnego oznakowania hełmu;
do stosowania w niskich temperaturach – zakres temperatur: od -20°C, z oznaczeniem na hełmie: „-20°C”;
do stosowania w bardzo niskich temperaturach – zakres temperatur: od -30°C, z oznaczeniem na hełmie: „-30°C”;
do stosowania w bardzo wysokich temperaturach – zakres temperatur: do +150°C, z oznaczeniem na hełmie: „+150°C”.
-inne niebezpieczne dla pracownika czynniki – odpryski stopionego metalu, napięcie elektryczne itd. 

Podstawowe zasady doboru hełmów ochronnych:
-Jeśli praca związana jest z dużym wysiłkiem fizycznym lub odbywa się w wysokich temperaturach, należy wówczas wybrać hełm posiadający  otwory wentylacyjne.
-Jeśli praca wymaga pochylania się pracownika, co stwarza ryzyko spadania hełmu z głowy, należy wybrać hełm z paskiem podbródkowym lub tak ukształtowanym pasem głównym, by dobrze obejmował część potyliczną głowy.
-Jeśli praca grozi kontaktem z elementami będącymi pod napięciem, należy stosować hełmy o odpowiednich właściwościach elektroizolacyjnych z oznakowaniem „440V AC”.
-Jeśli praca odbywa się przy narażeniu na odpryski stopionego metalu, należy używać hełmów odpornych na takie czynniki z oznaczeniem „MM”.
-Jeśli pracownik narażony jest na boczne zgniecenie głowy, trzeba wybrać hełm o podwyższonej odporności z oznakowaniem „LD”.
-Jeśli praca wymaga stosowania innych ochron indywidualnych, np. osłon twarzy i nauszników przeciwhałasowych, należy dobrać hełmy posiadające odpowiednie otwory umożliwiające zamocowanie ochron.
-Jeśli na stanowisku pracy istnieje zagrożenie wybuchem, należy dobrać hełm o właściwościach antyelektrostatycznych.
-Jeśli podczas pracy mogą pojawić się inne czynniki mające wpływ na obniżenie lub utratę właściwości ochronnych hełmów (np. silne substancje chemiczne), przy doborze właściwego hełmu należy te czynniki uwzględnić. 

Prawidłowe użytkowanie hełmów ochronnych warunkuje możliwie najwyższe bezpieczeństwo pracownika. Podstawowymi warunkami zachowania właściwości ochronnych hełmów są niżej wymienione zasady:
-Hełm powinien być dopasowany do głowy użytkownika poprzez odpowiednią regulację pasa głównego, wysokości noszenia oraz paska podbródkowego.
-Hełm należy wycofać z użytkowania w wypadku jego widocznego uszkodzenia lub silnego uderzenia.
-Hełmu nie należy stosować po upływie terminu jego użytkowania, określonego przez producenta.
-Hełmy należy przechowywać i konserwować zgodnie z instrukcją przechowywania i konserwacji producenta.
-Nie wolno samemu wykonywać zmian w konstrukcji hełmu.

Okresy użytkowania
Ponieważ hełmy wykonane są z tworzyw sztucznych, trwałość ich wynosi co najmniej 3 lata od daty produkcji bez zmiany właściwości ochronnych. Hełmy wykonane z tworzywa ABS mają przedłużoną żywotność. Należy też pamiętać, że ekstremalna ekspozycja na promieniowanie słoneczne czy działanie silnych chemikaliów może skrócić czas użytkowania hełmów.

Akceptujemy płatności