Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty
Gvarant> Wiedza BHP > Ochrona przed upadkiem

Ochrona przed upadkiem

Środki ochrony pracy chronią pracownika przed wszelkimi wypadkami, tymi lekkimi i tymi cięższymi, czasem tylko podnoszą komfort pracy. Zabezpieczenie przed upadkiem to jednak często sprawa życia i śmierci.

Koniec dyskusji. Zabezpieczenie przed upadkiem należy traktować z najwyższą powagą. Tak też robimy w systemie Procurator. Prowadzimy również własne szkolenia w tej dziedzinie. Zabezpieczenie przed upadkiem jest sprawą zasadniczą przy pracy na dużych wysokościach. Pomożemy Ci wybrać system najbardziej odpowiedni dla Ciebie.

 

Każda praca wykonywana na wysokości powyżej 1 m wymaga stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Gdy brak jest możliwości zastosowania ochron zbiorowych (rusztowania, pomosty, bariery, podnośniki, windy, siatki ochronne), pracownik wykonujący czynności na wysokości musi stosować ochrony indywidualne.

Zasady doboru sprzętu tzw. asekuracyjnego określa norma PN-EN 363 – Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Systemy powstrzymywania spadania. Przy wyborze zabezpieczenia należy wziąć pod uwagę następujące czynniki: 

  • usytuowanie istniejących tzw. punktów kotwiczenia, do których można umocować system asekuracyjny lub możliwość zainstalowania podzespołów kotwiczących,
  • wysokość obszaru wolnego od elementów konstrukcyjnych pod stanowiskiem pracy (wysokość spadania),
  • obszar wolny od konstrukcji, w obrębie którego pracownik może być w ruchu wahadłowym podczas spadania,
  • dodatkowe czynniki, mogące mieć wpływ na prawidłowe działanie ochron (odpryski stopionego metalu, zapylenie, oleje, niska lub wysoka temperatura itp.),
  • zakres i rodzaj przemieszczania się pracownika,
  • czas pracy na danym stanowisku,
  • czy praca ma być „w podparciu”,
  • predyspozycje psychofizyczne pracownika.

System stanowiący ochronę przed upadkiem z wysokości składa się z 3 podstawowych elementów: 

a) podzespół kotwiczący (element zaczepowy),
Podzespół kotwiczący umieszczony jest na konstrukcji nośnej w celu umocowania do niego podzespołu łącząco-amortyzującego. Mogą być do tego wykorzystane elementy stanowisk pracy na wysokościach (np. belki nośne, stalowe kształtowniki itp.). Punkt kotwiczenia na konstrukcji nośnej musi wytrzymać obciążenie nie mniejsze niż 15 kN i być dopasowany do podzespołu łącząco-amortyzującego. Jeśli na stanowisku pracy nie ma odpowiedniego elementu, należy go skonstruować (np. linka z zatrzaśnikiem opasana wokół belki, stalowa lina zaczepowa rozpięta w poziomie itp.). Punkty kotwiczenia muszą spełniać wymagania normy PN-EN 795 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania.

b) podzespół łącząco-amortyzujący - zobacz w naszym sklepie www.gvarant.pl/praca-na-wysokosci/urzadzenia-asekuracyjne/
Podzespół łącząco-amortyzujący jest połączeniem szelek, w które ubrany jest pracownik,z punktem kotwiczenia. Jego zadaniem jest złagodzenie skutków spadania człowieka z wysokości dzięki pochłanianiu energii kinetycznej powstałej w czasie spadania. Podzespoły łącząco- amortyzujące mogą działać w różny sposób i występować w różnej formie, np. amortyzatory włókiennicze z linką bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne lub samozaciskowe z giętką lub sztywną prowadnicą. Należy bezwzględnie pamiętać, że linka bezpieczeństwa bez amortyzatora nie jest podzespołem łącząco-amortyzującym i nie stanowi ochrony przed upadkiem z wysokości, gdyż nie przedstawia odpowiedniego zmniejszenia obciążeń działających na spadającego. Elementy pełniące funkcje łącząco-amortyzujące muszą spełniać wymagania norm: PNEN 354 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa, PN-EN 355 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory, PN-EN 353-1 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą, PN-EN 353-2 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą.


c) szelki bezpieczeństwa - zobacz w naszym sklepie www.gvarant.pl/praca-na-wysokosci/szelki-bezpieczenstwa/
Szelki bezpieczeństwa, w które ubrany jest pracownik, mają za zadanie rozłożenie sił działających na człowieka podczas spadania oraz nadanie ciału odpowiedniej pozycji podczas powstrzymywania spadania oraz po spadaniu. Wg postanowień PN-EN 363 jedynym zabezpieczeniem chroniącym przed upadkiem z wysokości zakładanym przez pracownika na siebie, są szelki bezpieczeństwa. Normy odnoszące się do szelek bezpieczeństwa: PN-EN 361 Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa oraz PN-EN 358 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczenie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości pracownik ubrany w szelki bezpieczeństwa musi być połączony z punktem konstrukcji stałej za pomocą podzespołu łącząco-amortyzującego.

Szelki bezpieczeństwa występują w różnych wariantach. Dobór odpowiednich szelek uzależniony jest w dużej mierze od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy. Cechami wspólnymi wszystkich rodzajów szelek są: odpowiednia  wytrzymałość ich elementów, określona odporność na obciążenia kinetyczne i statyczne, obecność pasów udowych i barkowych, siodełka itp. Poszczególne typy szelek mogą się natomiast różnić dodatkowymi pasami (np. do pracy w podparciu), wykorzystaniem różnego rodzaju klamer zaczepowych itd. Warto zwrócić uwagę na specyfikę prac odbywających się na wysokościach w środowisku gorącym, np. podczas lutowania bądź spawania. Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości musi być wówczas odpowiednio dostosowany do wysokich temperatur, aby nie uległ uszkodzeniu, a tym samym mógł spełniać swoją funkcję ochronną. Aby uniknąć zagrożenia zniszczenia sprzętu przez wysoką temperaturę poszczególne elementy muszą być odporne na czynniki gorące. Podzespoły łącząco-amortyzujące powinny być wykonane z elementów stalowych oraz linek poliamidowych w oplocie konopnym impregnowanych niepalnie. Szelki natomiast powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub osłonięte odzieżą chroniącą przed wysoką temperaturą. Cały sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości należy kontrolować wg wskazówek producenta. Kontrola powinna być przeprowadzana przez upoważnioną do tego osobę przynajmniej raz w roku. Wszelkie ochrony muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa oraz odpowiadać ustandaryzowanym normom europejskim.

Akceptujemy płatności