Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty
Gvarant> Wiedza BHP > Ochrona słuchu

Ochrona słuchu

Już w wieku 20 lat zaczyna się zmniejszać wrażliwość słuchu na wysokie częstotliwości. Nie możemy nic poradzić na wpływ wieku na nasz słuch, ale możemy zapobiec niepotrzebnemu narażaniu się na zbyt głośne dźwięki.  

Nasz szeroki asortyment środków ochrony słuchu zabezpiecza Cię przed ryzykiem wystąpienia tak powszechnej dolegliwości jak szum w uszach, przytępienie słuchu czy nawet utrata słuchu! Słuch dla naszego zdrowia jest ważny tak, jak każdy inny zmysł.

Człowiek nie tylko korzysta z „zasłyszanych” informacji, ale jest mocno od nich uzależniony. Zbyt duży hałas powoduje mobilizację całego organizmu: wzrasta poziom adrenaliny, poziom ciśnienia krwi i pojawia się próba lokalizacji źródła hałasu. 

Nie dziwi więc fakt, że po 8 godzinach spowodowanej nadmiernym hałasem „mobilizacji” w pracy, pracownik czuje się zmęczony, poirytowany i rozdrażniony, a jego tolerancja na stres jest obniżona. Gdy ucho człowieka zbyt długo wystawione jest na hałas o dużym natężeniu, komórki słuchowe najpierw tracą swoją elastyczność, a później obumierają. Kiedy określona grupa komórek obumiera, człowiek przestaje słyszeć tylko te częstotliwości dźwięków, za które komórki owe były odpowiedzialne. Nadal jednak słyszy tak szeroki zakres częstotliwości, że ta „niewielka strata” nie wpływa na ogólny odbiór bodźców. Taka uniwersalność słuchu jest cechą bardzo niebezpieczną, gdyż nikt nie podejrzewa u siebie uszkodzenia lub utraty słuchu, skoro w dalszym ciągu słyszy. Najczęściej dzieje się tak wówczas, gdy czułość komórek słuchowych w pozostałych częstotliwościach jest nadal bardzo dobra. Zawodowe uszkodzenie słuchu od wielu lat jest na pierwszym miejscu (pod względem liczebności rejestrowanych przypadków) na liście chorób zawodowych w Polsce. Co roku rejestruje się około 3000 nowych przypadków uszkodzenia słuchu, co stanowi około 1/3 wszystkich rejestrowanych przypadków chorób zawodowych w naszym kraju. Dlatego bardzo ważną sprawą jest zapewnienie pracownikom odpowiedniej ochrony słuchu, jeśli zachodzi taka konieczność. W sytuacji, gdy poziom hałasu nadal przekracza dopuszczalne normy, należy bezwzględnie używać indywidualnych ochron słuchu. Stosowanie nauszników i zatyczek jest najprostszą metodą ochrony słuchu pracowników narażonych na pracę w głośnym środowisku. Aby wybrać odpowiedni środek ochronny – zatyczki lub nauszniki – należy przeprowadzić badanie natężenia hałasu w miejscu pracy. Indywidualny dobór polega na dopasowaniu poziomu tłumienia do oczekiwanego poziomu hałasu na stanowisku pracy.Uszczelki (wkłady) do nauszników powinny być wymieniane przynajmniej raz w roku, gdyż materiał, z którego są wykonane, starzeje się i stopniowo twardnieje, co jest spowodowane głównie działaniem wydzielin skórnych. Stwardniałe wkłady zwiększają ryzyko „przedostawania się” dźwięków poprzez brak szczelności przy głowie, a co za tym idzie – drastycznego obniżenia zdolności tłumiących.Podczas jednoczesnego stosowania okularów i nauszników ważne jest, aby uszczelki były miękkie i elastyczne oraz by oprawki do okularów były cienkie i ściśle przylegające do głowy. 

WARTOŚĆ GRANICZNA
Ochrona przed szkodliwym hałasem polega na usunięciu jego szkodliwej dawki. Podobnie jak w innych zagrożeniach, dla hałasu istnieje wartość graniczna, po przekroczeniu której hałas zaczyna być szkodliwy. Granica ta została ustalona na 85 dB. Jest to dopuszczalna dawka hałasu dla normalnego, 8-godzinnego dnia pracy. W przypadku codziennego przebywania w środowiskach, w których natężenie dźwięku przekracza 85 dB, ochrona słuchu staje się koniecznością.Kolejnym stawianym wymaganiem jest to, by maksymalna suma natężeń dźwięku nie przekraczała 115 dB (z wyjątkiem dźwięków tzw. impulsowych). Poza tym obowiązuje reguła, że dźwięk krótkotrwały, czyli  impulsowy, nie może przekroczyć 140 dB.  Podstawowa zasada głosi, że osoba przebywająca w środowisku, w którym hałas przekracza którąś z powyższych wartości granicznych, jest narażona na szkodliwą dawkę hałasu i wówczas musi stosować środki ochrony słuchu. Warto też zauważyć, że (w odróżnieniu od większości powszechnie używanych skal) natężenie dźwięku mierzy się nie w skali dziesiętnej, lecz w skali logarytmicznej. Oznacza to podwojenie natężenia dźwięku przy wzroście o każde 3 dB. Należy w związku z tym pamiętać, że dopuszczalne przez 8 godzin dziennie 85 dB przy wzroście do np. 88 dB dopuszcza już tylko 4 godziny pracy dziennie w hałasie, a przy natężeniu dźwięku 100 dB wolno nam przebywać już tylko 10 minut bez ryzyka uszkodzenia słuchu. 

Wybrane przykłady hałasu przekraczającego 85 dB

ODPOWIEDNIE STOSOWANIE OCHRONNIKÓW SŁUCHU
Głównym warunkiem spełnienia właściwej funkcji przez środek ochrony słuchu jeststosowanie go przez cały czas przebywania w hałasie. Dlatego też, oprócz właściwej ochrony, powinien być wygodny w użyciu. Niewłaściwe użytkowanie ochron słuchu może być tragicznym w konsekwencjach błędem, mogącym doprowadzić do trwałego kalectwa. Powszechny pogląd, że noszenie ochron słuchu przez 50% czasu pracy da taki sam spadek dawki hałasu, jest iluzoryczny. Jeżeli przy natężeniu hałasu równym 100 dB przez cały czas nosimy nauszniki o tłumieniu 23 dB, obniżymy hałas do 77 dB, a więc do poziomu bezpiecznego dla naszego zdrowia. Jeśli jednak będziemy zdejmować nauszniki „tylko” na 3 minuty w ciągu każdej godziny, to przez 8 godzin pracy ograniczymy natężenie hałasu do 87,4 dB. Taki wynik oznacza w konsekwencji otrzymanie dawki hałasu niemal dwukrotnie przewyższającej dopuszczalne normy. Dlaczego niechętnie stosujemy ochronniki słuchu? 

Do czynników powodujących odrzucanie przez pracowników ochron słuchu zaliczamy: niewygodę związaną z ich noszeniem oraz uczucie izolacji akustycznej, które występuje w przypadku stosowania wkładek i nauszników przeciwhałasowych o zbyt dużym tłumieniu dźwięku. Należy przy tym pamiętać, że dyskomfort związany ze stosowaniem ochronników słuchu może wynikać także z niewłaściwego doboru  ochronnika dla danej osoby lub dla danego środowiska pracy. Na dobór ochronników mają wpływ pewne cechy osobnicze pracownika: wielkość i kształt przewodu słuchowego czy skłonność do uczuleń. Także wysoka temperatura, wilgotność, zapylenie w miejscu pracy mają wpływ na wybór ochronnika słuchu. Równie istotne jest stosowanie ochronników zgodnie z instrukcją obsługi. Instrukcja użytkowania powinna być opracowana w języku polskim i dołączona do produktu. 

RODZAJE ŚRODKÓW OCHRONY SŁUCHU
Do środków ochrony słuchu zalicza się różnorodne nauszniki oraz wkładki przeciwhałasowe. 

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE
Składają się z czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i idealnie przylegają do głowy dzięki miękkim poduszkom uszczelniającym. Nauszniki występują w trzech rozmiarach: małym, dużym i normalnym. Ponadto mogą być niezależne lub mocowane do hełmów ochronnych. 

WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE
Są to ochronniki słuchu używane w zewnętrznym kanale słuchowym oraz w małżowinie usznej. Mają one za zadanie szczelne zamknięcie kanału słuchowego. Ważne jest, żeby stosowanie wkładek przeciwhałasowych poprzedziły badania laryngologiczne. Lekarz powinien stwierdzić, czy nie ma żadnych przeciwwskazań do ich stosowania. 


Wkładki przeciwhałasowe wtykane są do zewnętrznego kanału słuchowego. Występują dwa warianty: zwykłe, pojedyncze zatyczki (najczęściej jednorazowego użytku) oraz zatyczki połączone łukiem lub sznurkiem (zwykle wielokrotnego użytku). Niektóre wkładki przeciwhałasowe produkowane są w różnych rozmiarach w celu lepszego dopasowania do ucha, a tym samym optymalnego uszczelnienia i zwiększenia komfortu użytkowania. Wkładki przeciwhałasowe wykonane są z miękkich, szczelnych materiałów, jak np. silikon, wata mineralna, guma i inne tworzywa sztuczne. Dopasowywane są bezpośrednio przez użytkownika (ściskane) i w przewodzie słuchowym ulegają rozszerzeniu, szczelnie wypełniając kanał uszny. 

Nauszniki tradycyjne
Występują w różnych wariantach: ze sprężyną dociskową zakładaną na głowę bądź na kark, do montowania na hełmie ochronnym itd. Nauszniki poprzez zróżnicowaną wielkość są dopasowane do różnych poziomów hałasu. Czasze nauszników, szczelnie obejmujące uszy,wykładane są miękkimi poduszeczkami. Wykonane są z tworzyw sztucznych (ABS, polipropylen, poliamid itd.). Tłumiąca wyściółka to najczęściej pianka z PCW lub poliuretanu. 

Aktywne nauszniki
Wzmacniają dźwięki o niskim natężeniu. Wzmacnianie zmniejsza się stopniowo w miarę zbliżania się do poziomu 80 dB. Tuż przed poziomem 80 dB przechodzi w coraz silniejsze tłumienie sygnałów dźwiękowych, by przy 82 dB ekwiwalentny poziom dźwięku nie został przekroczony. Niektóre modele mają możliwość podłączenia do nich krótkofalówki i telefonu komórkowego. 

Nauszniki z wmontowaną krótkofalówką
Umożliwiają prowadzenie rozmowy między dwoma lub więcej użytkownikami, jednocześnie chroniąc ich słuch przed nadmiernym hałasem. Nauszniki z wmontowanym odbiornikiem radiowym w zakresie FM Zmniejszają u użytkowników poczucie odcięcia od świata. Istnieje możliwość jednoczesnego słuchania programu radiowego przy ograniczeniu szkodliwego hałasu. 

RODZAJE PAŁĄKÓW
Pałąk nagłowny – A
Sprężyny dociskowe wykonane ze stali nierdzewnej.
Niskie, dwupunktowe mocowanie czasz tłumiących.
Szerokie, miękkie wykończenie miejsc, gdzie sprężyna dociskowa styka się z głową, pozwala na komfortowe użytkowanie nauszników  nawet przez długi czas.

Sprężyna dociskowa z tyłu głowy – B
Pomocna, gdy zachodzi potrzeba używania dodatkowego sprzętu ochrony osobistej, np. osłony twarzy.
Idealne rozwiązanie dla użytkowników przyłbic spawalniczych.
Cięższe nauszniki są dostępne wraz z cienką podtrzymującą taśmą. 

Pałąk składany – F
Cienki, wygodny pałąk, który nie będzie przeszkadzał nawet we współpracy z nakryciem głowy.
Złożony ochronnik słuchu zajmuje niewielką przestrzeń, a jego poduszki uszczelniające są dobrze zabezpieczone.
Łatwe do złożenia.

Adaptor dohełmowy – P3*
Do montażu na hełmach ochronnych.
Łatwy w montażu, może być ustawiony w trzech różnych pozycjach: roboczej, wentylacyjnej i spoczynkowej.
Stanowi zaczep dla osłon twarzy i osłon przeciwdeszczowych.
Dostępny w wersjach dostosowanych do większości modeli hełmów. 

Czy wiesz, że...?

Rehabilitacja osoby z uszkodzeniem słuchu jest 10-krotnie droższa od zapobiegania danemu uszkodzeniu.

Działanie hałasu na organizm ludzki można porównać do działania promieni radioaktywnych.

Możemy przyjąć tylko określoną dawkę hałasu. Wielkość dawki hałasu jest wprost proporcjonalna do czasu i poziomu (natężenia) dźwięku. Codzienny pobyt w środowisku powyżej 85 dB zmusza do ochrony słuchu.

Uszkodzeniu ulegają komórki słuchowe ucha środkowego i wewnętrznego. Komórki słuchu nigdy się nie regenerują.

Wygodne środki ochrony, dopasowane do poziomu hałasu, w którym się przebywa, stanowią najlepszą gwarancję, jeśli są używane przez cały czas pracy (100% czasu przebywania w szkodliwym środowisku) i tym samym dają pewną ochronę przed trwałym uszkodzeniem słuchu.

Akceptujemy płatności