Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Ciężkości pracy - co to za pojęcie ?, Blog sklep bhp

Wydatek energetyczny
Wydatek energetyczny

Decydującym aspektem decydującym o zapewnieniu pracownikom posiłku wydawanego ze względów profilaktycznych jest efektywny wydatek energetyczny, związany z wysiłkiem fizycznym, w ciągu zmiany roboczej, specyficzne warunki pracy i parametry mikroklimatu na stanowisku pracy.

Wydatek energetyczny może być miernikiem intensywności wysiłku fizycznego - dynamicznego. Na podstawie badań szczegółowych przyjęto poniższe kryteria oceny ciężkości pracy.

Pracownik w stanie spoczynku wykazuje stałe zużycie energii, nazywane podstawową przemianą. Dorosły mężczyzna wymaga około 1700 kcal (7000 kJ), a kobieta około 1400 kcal (5900 kJ) na dobę. Jest to niezbędna energia do elementarnych procesów życiowych. Z podjęciem pracy, w zależności od jej natężenia, wzrastają potrzeby energetyczne stawiane przez mięśnie.

Klasyfikacja ciężkości pracy na podstawie wartości efektywnego wydatku energetycznego w ciągu zmiany roboczej

Ryzyko zawodowe zależne od wydatku energetycznego
Pracodawca jest zobowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące m.in. przy ręcznych pracach transportowych. Ryzyko to jest właśnie zależne od wydatku energetycznego. Przy takiej ocenie należy w szczególności wziąć pod uwagę:

  1. masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości,
  2. warunki środowiska pracy, w tym w przede wszystkim temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia,
  3. organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy,
  4. indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia. Do oceny ryzyka zawodowego związanego z obciążeniem wysiłkiem dynamicznym proponujemy przyjąć poniższe kryterium.

Ryzyko zawodowe zależne od wydatku energetycznego

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności