Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – obowiązki pracodawcy, Blog sklep bhp

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy – obowiązki pracodawcy

W pracy dochodzi do wypadków. Nawet przestrzegając przepisów BHP i będąc ostrożnym  wypadek może się przytrafić, niejednokrotnie nie mamy na to wpływu. Przecież zdarzaj się różnorakie awarie maszyn, pojazdów czy inne zdarzenia losowe na które nie mamy żadnego wpływu. Ważne jest by, po takim wypadku wiedzieć jak zareagować i zrobić to szybko. W udzielaniu pierwszej pomocy liczy się każda sekunda. Po wystąpieniu takiego zdarzenia bardzo ważne jest natychmiastowe przystąpienie do działania i udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie odpowiedzialny jest pracodawca. Musi on zapewnić odpowiednie punkty udzielenia pierwszej pomocy, umiejscowić apteczki oraz wyznaczyć osoby które są odpowiedzialne za udzielenie pierwszej pomocy.

 

Jakie są niezbędne działania po wystąpieniu wypadku przy pracy?

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć miejsce wypadku i ocenić stan poszkodowanego. Następnie wzywamy wykwalifikowaną pomoc i przystępujemy do udzielenia poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 

Należy pamiętać, że nasza pomoc nie może być zredukowana tylko do wezwania lekarza czy karetki pogotowia. Liczy się każda chwila. Musimy - pod groźbą konsekwencji prawnych -  przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

 

Kodeks karny stanowi:

 

"Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

 

Pamiętajmy, że w wypadku udzielenia niefachowej pomocy - nie ponosimy konsekwencji a w wypadku powstrzymania się od pomocy - takie konsekwencje już nam grożą.

 

Pracodawca organizując na terenie zakładu pracy pierwszą pomoc medyczną swoje działania dostosowuje do:

 

  • Liczby pracowników - ale i innych osób które przebywają w zakładzie pracy. Np. osoby odpowiedzialne za dostawę towaru do zakładu, pracownicy firm zewnętrznych itp.
  • Rodzaju, liczby i poziomu zagrożeń, które występują w zakładzie pracy.

 

Jak rozmieścić apteczki?

Przy rozmieszczaniu apteczek na terenie zakładu pracy musimy wziąć pod uwagę rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń. Miejsce i ilość apteczek najlepiej ustalić w porozumieniu z lekarzem zakładowym. Przy każdej apteczce  w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja o udzielaniu pierwszej pomocy.

 

Czym jeszcze kierować się przy organizacji pierwszej pomocy w zakładzie pracy?

Istotną kwestią jest ocena ryzyka zawodowego. Stanowi ona dużą podpowiedz przy organizacji pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Znajdziemy w niej rodzaj występujących zagrożeń ich źródło i potencjalne skutki. Następnie musimy zaznajomić się z wypadkami które miały już miejsce na terenie zakładu pracy. Ustalimy najczęściej występujące urazy, miejsce ich wystąpienia – na tej podstawie łatwiej będzie znaleźć nam odpowiednie miejsce dla apteczek zakładowych.

 

Wybór osoby odpowiedzialnej za udzielanie pierwszej pomocy

Najlepszym wyborem na taką osobę będzie pracownik zgłaszający się do takiej roli dobrowolnie, mający za sobą szkolenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy, np. strażak ochotnik. Osoba taka po odpowiednim doszkoleniu będzie idealnie nadawała się do sprawowanej funkcji. Musimy pamiętać, że taka osoba musi być zatrudniona na etacie, nie może być to ktoś zatrudniony na umowę cywilnoprawną bądź osoba z firmy zewnętrznej.

 

Pamiętajmy, że niezależnie od osób wyznaczonych do udzielenia pomocy, obowiązkiem każdego pracownika jest udzielenie pierwszej pomocy gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

 

 

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności