Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Sorbenty, Blog sklep bhp

Sorbenty
Sorbenty to rozdrobnione ciała stałe, które dzięki rozdrobnieniu charakteryzują się dużą powierzchnią.
Cechą podstawową sorbentu jest jego chłonność, która może wahać się w granicach 100% do nawet 400%.

Podział sorbentów ze względu na strukturę i materiał
W zakresie cech fizycznych można wyróżnić sorbenty sypkie ­ powstałe w wyniku rozdrobnienia pewnego ciała stałego o litej strukturze oraz
tekstylne ­ wykonane w postaci mat, poduszek, rękawów i innych.

 

Sorbenty mineralne
Zaliczane do sorbentów sypkich sorbenty mineralne dostępne są w postaci małych granulek, które dzięki niewielkim rozmiarom mogą
przeniknąć przez niedostępne szczeliny chłonąc niebezpieczne ciecze z każdego podłoża.
Uzyskiwane są z materiału skalnego poprzez proces obróbki fizycznej oraz termicznej mającej na celu zwiększenie powierzchni chłonnej.
Sorbenty o małej średnicy granulek (0,3­1mm) nadają się do użytku wewnątrz budynków ­ tam gdzie nie są narażone na zwiewanie przez
wiatr i inne czynniki atmosferyczne.
Sorbenty o średniej i dużej średnicy granulek (1­3mm), jako cięższe, a tym samym niewrażliwe na wiatr, nadają się zarówno do użycia
wewnątrz budynków, jak również i na wolnym powietrzu.

 

Sorbenty naturalne
Zaliczane również do sorbentów sypkich sorbenty naturalne wykonywane są głównie z kory, która poprzez rozdrobnienie oraz dodatkowe
zabiegi uzyskuje bardzo wysoką chłonność oraz trwałość.

 

Sorbenty tekstylne
Sorbenty tekstylne wykonywane są w postaci chłonnych mat. Maty te przeznaczone są do rozłożenia w miejscu wycieku substancji szkodliwej
lub niebezpiecznej, gdzie dzięki dużej powierzchni wchłaniania szybko neutralizują czynnik zagrożenia.
Sorbenty tekstylne wykonywane są z włókniny polipropylenowej, co zapewnia im lekkość i możliwość pływania po powierzchni wody, dzięki
czemu nadają się do neutralizowania również zagrożeń występujących w zbiornikach wodnych. Sorbenty charakteryzują się chłonnością na
poziomie 100%.
Sorbenty tekstylne dzielą się na grupy, które przeznaczone są do neutralizacji różnego rodzaju zagrożeń. Przed użyciem danego rodzaju
sorbentu należy zapoznać się z zakresem zastosowania.
Sorbenty tekstylne w postaci mat idealnie powstrzymują rozprzestrzenianie się rozlewisk substancji niebezpiecznych, mogą też służyć do
przykrycia powierzchni roboczych i mniejszych rozlewisk. Maty sorbcyjne w rolkach stosowane są do zabezpieczenia większych rozlewisk.

 

Rękawy sorbcyjne
Rękawy sorbcyjne, zaliczane również do sorbentów tekstylnych służą do zbierania zanieczyszczeń w postaci plam ropy lub oleju z powierzchni
wody.
W zależności od typu i konkretnego przeznaczenia rękawy sorbcyjne różnią się długością, średnicą oraz możliwością łączenia.

 

Zobacz Sorbenty w naszym sklepie internetowym.

Podział sorbentów ze względu na neutralizowane substancje

 

Sorbenty olejowe
Grupa sorbentów hydrofobowych, pochłaniających zanieczyszczenia poprzez absorpcję wybiórczą. Sorbenty z tej grupy nie chłoną wody,
dzięki czemu mogą być stosowane na lądzie oraz w środowisku wodnym.
Wysokie właściwości chłonne umożliwiają skuteczne i szybkie eliminowanie zanieczyszczeń ropopochodnych w bardzo krótkim czasie
niezależnie od ich gęstości.
Podstawowe zastosowanie to neutralizacja.

Sorbenty chemiczne
Grupa sorbentów hydrofilowych przeznaczona jest do pochłaniania chemikaliów obejmujących również agresywne kwasy i zasady*. Sorbenty
z tej grupy idealnie nadają się do zastosowania jako wyposażenie zabezpieczające w laboratoriach, magazynach paliw i chemikaliów oraz
jako zabezpieczenie przed wyciekami w transporcie.
Mogą być stosowane zarówno w budynkach, jak również na wolnym powietrzu.
Podstawowe zastosowanie to neutralizacja substancji chemicznych (farb, lakierów, rozcieńczalników), oraz agresywnych kwasów i zasad.
*UWAGA: Przed użyciem należy bezwzględnie zapoznać się z informacjami udostępnionymi przez producenta.

Zestawy ratunkowe, sprzęt dodatkowy
Zestawy ratunkowe najczęściej składają się z pewnej liczby sorbentów przeznaczonych do neutralizacji różnego rodzaju substancji oraz
sprzętu dodatkowego, który powinien stanowić wyposażenie dodatkowe zakładów i magazynów w celu zapewnienia bezpiecznej pracy oraz
umożliwienia sprawnej neutralizacji w wypadku wystąpienia zagrożenia.
Zestawy ratunkowe, ze względu na możliwość łatwego przenoszenia / przewozu nadają się jako środki zabezpieczające przy transporcie
chemikaliów oleju, ropy i innych. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja minimalizująca ewentualne szkody i zagrożenie.
Sprzęt dodatkowy, taki jak kanistry wyłapujące, beczki, worki z zabezpieczeniem umożliwiają bezpośrednią neutralizację czynnika zagrożenia
lub też zabezpieczenie zużytego sorbentu.
Zestawy ratunkowe dostarczane są w różnych zestawach umożliwiających dopasowanie do indywidualnych potrzeb.

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności