Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, Blog sklep bhp

Żaden pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i
obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.
Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia:prania, konserwacji, napraw, odpylania,
odkażania 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, aby zachowywały swoje właściwości ochronne
oraz użytkowe przez cały przewidziany okres ich używania (art. 2379 § 3 Kodeksu pracy).

Zwolnienie się pracodawcy z obowiązku prania odzieży roboczej
Od obowiązku prania odzieży roboczej istnieje możliwość jednostronnego zwolnienia się przez pracodawcę.
Polega ono na odpłatnym zleceniu prania odzieży roboczej pracownikowi, jeżeli pracodawca sam nie może
zapewnić jej prania.


Uwaga!
Nie jest możliwe powierzanie przez pracodawcę prania odzieży roboczej pojedynczym pracownikom, gdy
pracodawca zapewnia pranie odzieży roboczej.


Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej
Zlecenie pracownikowi prania odzieży roboczej zawsze ma charakter odpłatny, co oznacza, że pracodawca ma
obowiązek wypłacania pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. Wysokość i
sposób obliczania tego ekwiwalentu zostały określone w sposób bardzo ogólnikowy, jako "równowartość kosztów
poniesionych przez pracownika". Nie sprecyzowano również, czy wspomniane koszty obejmują tylko koszty
rzeczowe, czy także wartość pracy pracownika, który sam pierze odzież roboczą. Niemniej nie byłoby jednak
zasadne nieuwzględnianie w kosztach wartości pracy pracownika, który sam pierze odzież roboczą.


Uwaga!
Pracodawca może sam ustalić wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Zalecamy jednak uzgodnienie
wysokości ekwiwalentu z zainteresowanym pracownikiem.

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie
Infolinia czynna od pn do pt od 07:00 - 17:00

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności