Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Odśnieżanie dachów, Blog sklep bhp

Ogólne zasady bezpieczeństwa przy odśnieżaniu dachu
Osoby zatrudnione przy pracach szczególnie niebezpiecznych (odśnieżaniu dachów)
przed rozpoczęciem pracy muszą zapoznać się (w formie instruktażu) z:

  • z imiennym podziałem pracy,
  • z kolejnością wykonywania zadań,
  • z wymaganiami bhp przy czynnościach związanych z wejściem na dach, odśnieżaniem, zejściem z dachu (§ 81 ust. 1 pkt 3 ropbhp).

Przy pracach tych należy zawsze stosować techniczne środki ochrony pracowników.
Będą to:

 

  • z środki ochrony zbiorowej, np. balustrady ochronne,
  • z środki ochrony indywidualnej, czyli sprzęt chroniący pracownika przed upadkiem z wysokości.

Jakie pomieszczenia trzeba zapewnić pracownikom odśnieżającym dachy?

Praca przy odśnieżaniu dachów charakteryzuje się znacznym wysiłkiem fizycznym. Organizm pracownika w trakcie usuwania śniegu narażony jest na przegrzanie, natomiast podczas przerwy na odpoczynek następuje jego gwałtowne wychłodzenie. W rezultacie pracownik może często się przeziębiać i chorować. Aby temu zapobiec trzeba zapewnić odpowiednie pomieszczenia pracownikom odśnieżającym dachy.


Szatnie
Pracownikom zatrudnionym przy odśnieżaniu dachów trzeba zapewnić możliwość korzystania z szatni. Powinny się w niej znajdować urządzenia do suszenia odzieży i czyszczenia obuwia.

Inne pomieszczenia
W pobliżu miejsc pracy trzeba także zapewnić pracownikom odśnieżającym dachy pomieszczenia umożliwiające im schronienie przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się i zmianę odzieży. Pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków.


Temperatura i powierzchnia
Temperatura w pomieszczeniach stanowiących schronienie dla pracowników odśnieżających dachy ma wynosić co najmniej 16ºC (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni. Całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.


Uwaga!
W sytuacji, gdy nie jest możliwe zapewnienie pomieszczeń umożliwiających schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży, trzeba zapewnić pracownikom odśnieżającym dachy w pobliżu miejsca ich pracy odpowiednio urządzone źródło ciepła. Nie można tu zapomnieć o zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna
§ 10 ust. 1 , § 44 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

 

Zobacz urządzenia asekuracyjne w naszym sklepie www.gvarant.pl/praca-na-wysokosci/

Ilość odsłon:
Gvarant BHP

42200496

ul. Warszawska 29

35-205 Rzeszów

(budynek Biedronki)

Akceptujemy płatności