Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Stosowanie znaków i sygnałów bezpieczeństwa, Blog sklep bhp

Znaki bezpieczeństwa i nieodłącznie z nimi związane barwy oraz sygnały to - obok na przykład środków ochrony indywidualnej - jeden z najistotniejszych elementów systemu bezpieczeństwa pracy w firmie. Znajomość przez pracowników znaków, barw i sygnałów bezpieczeństwa oraz ich znaczenia wpłynie na podwyższenie poziomu rzeczywistego bezpieczeństwa pracy.


Pracodawca powinien zapewnić w firmie stosowanie barw, znaków lub sygnałów bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie nie można zlikwidować zagrożenia przez zastosowanie środków technicznych, w tym środków ochrony zbiorowej lub innych środków stosowanych w organizacji pracy.


Informowanie pracowników
Pracodawca powinien również zapewnić pracownikom informacje dotyczące ich stosowania. Informacje te (np. w formie instrukcji przekazywanych podczas szkoleń wstępnych i okresowych) powinny obejmować wyjaśnienie znaczenia znaków i sygnałów, zasady zachowania się pracowników, gdy natkną się na dany znak lub sygnał oraz konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad postępowania.

 


Uwaga!
Pracownicy i ich przedstawiciele powinni uczestniczyć w konsultacjach dotyczących stosowania barw oraz znaków bezpieczeństwa w firmie. Powinni przede wszystkim otrzymywać:

  • informacje o wszystkich działaniach dotyczących barw i znaków bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia,
  • stosowane instrukcje dotyczące tych znaków.

Instrukcje dotyczące znaków bezpieczeństwa
Pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w firmie znaków i sygnałów bezpieczeństwa oraz ustalić zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.


Oprócz postawienia znaków bezpieczeństwa, wskazane jest wyjaśnienie pracownikom celu ich ustalenia oraz konsekwencji nieprzestrzegania zaleceń. Sposób przekazania tego typu instrukcji uzależniony jest m.in. od wielkości przedsiębiorstwa i panujących w nim zwyczajów. Instrukcje mogą np. przybrać formę tablic informacyjnych, ulotek rozdawanych pracownikom podczas szkoleń okresowych lub mogą zostać przekazane ustnie 

 

Zobacz znaki bezpieczeństwa w naszym sklepie www.gvarant.pl/znaki-bhp-/

Tagi: znaki
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności