Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Ochrona przeciwpożarowa - gaśnice, Blog sklep bhp

Podstawowym i podręcznym wyposażeniem przeciwpożarowym są gaśnice. Urządzenia te muszą spełniać określone wymogi dotyczące m.in. sprawności, stanu technicznego, technologii gaszenia. W celu zapewnienia sprawności mechanicznej gaśnicy, a co za tym idzie, bezpieczeństwa pożarowego, konieczne jest przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego.
 
Wymagania w zakresie wyposażania obiektów w gaśnice
 
Głównym aktem prawnym dot. tej problematyki jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (DzU z 2002 r. nr 147, poz. 147 ze zm.), która w art. 3. ust 1. stanowi, że: „Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, obiektu, budynku, lub terenu są zobowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.” Ust. 2 tego samego artykułu stanowi, iż: „właściciel zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach”. Dalej, w art. 4. ust. 1 tej samej ustawy, wśród obowiązków tych podmiotów, wymieniono między innymi (pkt. 2 i 3):
 
• wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 
• zapewnienie konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie.
 
Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów stwierdzono w § 28 ust. 1, iż gaśnice, w jakie winny być wyposażone obiekty, mają spełniać wymagania norm polskich (PN) będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Ich rodzaj należy dostosować do grupy pożaru, mogącej wystąpić w obiekcie. W ust. 2 wymieniono następujące grupy pożarów:
 
Tagi: gaśnice
Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności