Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Niepełny wymiar czasu pracy a przydział odzieży i obuwia roboczego, Blog sklep bhp

Czy pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy można przydzielać odzież i obuwie robocze
proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia? Pracodawca konsultuje z pracownikami między innymi sprawy
przydziału odzieży i obuwia roboczego. Jeżeli uzyska akceptację takich zapisów przez pracowników, czy będzie
postępował zgodnie z prawem? Pracodawca ustala rodzaje odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na
określonych stanowiskach pracy występujących w firmie jest niezbędne i określa przewidywane okresy
użytkowania odzieży i obuwia roboczego.


Uwaga!
Przy ustalaniu rodzajów odzieży i obuwia roboczego pracodawca powinien przede wszystkim pamiętać, że odzież
ta i obuwie powinny być przydzielane pracownikom wykonującym prace, przy których:

  • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • występują określone wymagania technologiczne, sanitarne i bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przyjęte w firmie okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego powinny być uzależnione od charakteru i warunków pracy na określonych stanowiskach pracy oraz związanych z nimi stopnia brudzenia i niszczenia tej odzieży oraz obuwia oraz wymagań technologicznych, sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dobór odzieży i obuwia roboczego a ocena ryzyka zawodowego
Dobór obuwia i odzieży roboczej powinien bazować na ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.
Podstawowym warunkiem ich doboru jest identyfikacja zagrożeń istniejących na stanowisku pracy. Prawidłowa
identyfikacja i ocena zagrożeń pozwoli określić poziom zagrożenia oraz właściwości, jakie powinny spełniać
odzież i obuwie robocze, oraz dobrać taki rodzaj tej odzieży i obuwia, aby zapewniał on pracownikowi
bezpieczeństwo i wygodę użytkowania przy wykonywaniu pracy. Konsultacje z pracownikami
Podjęte przez pracodawcę działania dotyczące przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego powinny
być skonsultowane z pracownikami lub ich przedstawicielami. Ustalenia te powinny być zawarte na piśmie.
Najczęściej dokonywane są w formie zakładowej tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej, stanowiącej załącznik do regulaminu pracy, a u pracodawców niemających obowiązku
wprowadzania regulaminu pracy - odrębny dokument, np. sporządzony w formie zarządzenia wewnętrznego.


Uwaga!
Ostateczną decyzję w zakresie określenia rodzaju odzieży i obuwia roboczego stosowanego przez
pracowników oraz okresów ich użytkowania zawsze podejmuje pracodawca. To na nim spoczywa
odpowiedzialność za prawidłowy sposób doboru takiej odzieży i obuwia środków oraz zapewnienie, aby
stosowana odzież i obuwie miały właściwości ochronne, jak również użytkowe przez cały okres ich użytkowania.


Podstawa prawna
Art. 2378 § 1, art. 23711a Kodeksu pracy.

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności