Zaloguj mnie
kwota: 0,00 PLN
produktów:0
Schowek0
Produkty

Astma a praca w zakładzie produkcyjnym, Blog sklep bhp

Powstawaniu astmy sprzyjają różne czynniki. W miejscu  pracy mogą występować różne czynniki utrudniające astmatykowi funkcjonowanie, np. zanieczyszczenie i zapylenie powietrza, palenie tytoniu, zakażenia wirusowe.


Astma występuje w Polsce u 10% osób. Charakteryzuje się przewlekłym procesem zapalnym w drogach oddechowych. Prowadzi to do nadreaktywności oskrzeli, co oznacza, że mają one większą skłonność do reagowania skurczem na różne bodźce. Następnie pojawia się obrzęk błony śluzowej w drogach oddechowych oraz tworzą się czopy śluzowe w oskrzelikach. Może to prowadzić do stanu astmatycznego, a ten w konsekwencji może przyczynić się do hospitalizacji pacjenta. Stan astmatyczny jest ciężkim zaostrzeniem astmy, z bardzo szybkim narastaniem objawów. zmniejszona drożność oskrzeli prowadzi do zaburzeń oddychania. Pacjent ma męczący, suchy kaszel i świszczący głośny oddech.

Oddechy są krótsze, a ich liczba na minutę – znacznie zwiększona (nawet do 40). Po pewnym czasie zaczynają sinieć usta i paznokcie. Różne czynniki mogą sprzyjać powstawaniu astmy, a wśród najważniejszych należy Wskazać:

 • Zakażenia wirusowe,
 • nawyki żywieniowe,
 • małą masę ciała po urodzeniu,
 • zanieczyszczenie powietrza,
 • palenie tytoniu.

Jednocześnie kontakt z niektórymi allergenami bardzo nasila skurcz oskrzeli. Do najbardziej popularnych należą: pyłki drzew i traw, kurz, pleśń czy sierść zwierząt domowych. Trudności w oddychaniu mogą być także spowodowane przez zimne powietrze, jak i wysiłek fizyczny,


Lekarz medycyny pracy

Decyzję o możliwości podjęcia pracy na danym stanowisku zawsze podejmuje lekarz medycyny pracy, na podstawie zebranego wywiadu, informacji o stanowisku, na jakie aplikuje kandydat, a także na podstawie przeprowadzonych badań. Wiele substancji chemicznych może działać drażniąco na drogi oddechowe, a więc konieczność codziennego obcowania z nimi może być przeciwwskazaniem do podjęcia pracy na danym stanowisku. Innego rodzaju są sytuacje, gdzie do wykonywania danego zawodu nie ma obligatoryjnych przeciwwskazań. Kontakt z czynnikami mogącymi spowodować stan astmatyczny pojawia się sporadycznie, a dzięki rozsądnej polityce kadrowej i odpowiednim
procedurom w zakładzie ryzyko można zminimalizować. Pracodawca powinien mieć także świadomość, że w rejonach z dużym bezrobociem zwłaszcza osoby słabo wykształcone mogą nieprzyznawać się do Swojej choroby. Ignorują zalecenia lekarza i najmują się do pracy, której nie wolno im wykonywać. Ciężko jest jednak tutaj znaleźć jakiś złoty środek, ponieważ nie można zapytać pracownika w czasie rekrutacji, na co się leczy. Jeśli sam nam nie powie O Swoich ograniczeniach, nic nie będziemy w stanie zrobić.

Astmatyk a pracodawca

Po zatrudnieniu człowieka chorego na astmę zadaniem pracodawcy jest wyeliminowanie, w ramach realnych możliwości, czynników mogących nasilać problemy oddechowe. W opracowaniu tym zostały zebrane najczęstsze sytuacje, które mogą prowadzić do stanu astmatycznego. W każdym zakładzie pracy, na każdym stanowisku, Są one inne, dlatego warto prześledzić, z czym i w jakich okolicznościach może mieć kontakt pracownik:

 • Dym papierosowy: należy bezwzględnie przestrzegać Zakazu palenia w budynkach. Czasami jednak, zwłaszcza w małych firmach, przepisy te są traktowane z przymrużeniem oka. Należy Zwrócić szczególną uwagę na egzekwowanie prawa, gdy wśród pracowników jest osoba chora na astmę. Dym tytoniowy bardzo mocno nasila objawy astmy. 
 • Pleśń: należy zadbać o prawidłowy stan pomieszczeń, w których pracują ludzie. Niedopuszczalna jest praca w warunkach, gdzie na ścianach pojawiły się grzyby czy pleśń. Nie tylko nasilają one objawy astmy u osób chorych, ale także zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworów. Kontakt z pleśnią może pojawić się sporadycznie, np. przy grabieniu liści. Jeśli powoduje to nasilenie objawów choroby, pracownik nie powinien dalej wykonywać takiej pracy.
 • Pyki drzew i traw: tutaj rola pracodawcy jest mocno ograniczona. W przypadku pracy w biurowcach należy zadbać o prawidłowy stan klimatyzacji. Chroni ona przed pyłkami, ale niekonserwowana odpowiednio, przyczynia się do rozsiewania zarodników pleśni i grzybów. W okresie pylenia osoby uczulone często biorą leki przeciwalergiczne. Dobrze mieć świadomość, że powodują one senność, znużenie i ogólne osłabienie.
 • Klimatyzacja: problem z klimatyzacją dotyczy nie tylko tej wewnątrz budynków, ale także tej w samochodach służbowych. Należy dopilnować, aby była regularnie sprawdzana i czyszczona.
 • Zwierzęta: w niektórych firmach, zwłaszcza małych, rodzinnych, niektórzy pracownicy przychodzą do pracy Ze swoimi zwierzętami. Czasami zdarza się, że w jakimś instytucie czy Zakładzie rodzą się koty, a pracownicy dokarmiają je i otaczają opieką. Niestety sierść zwierząt może przyczynić się do nasilenia objawów alergii i astmy. Powinno się rozważyć w takiej sytuacji inne rozwiązania, aby nie narażać osoby chorej na kontakt z alergenami. Osobną kategorię Stanowią gryzonie – myszy i szczury – ich sierść również powoduje uczulenie.
 • Sprzątanie: należy unikać płynów i środków drażniących, o ostrym zapachu. W przypadku konieczności użycia takich środków chemicznych należy dobrze wywietrzyć pomieszczenia. Pracownik z astmą nie powinien również brać udziału w sprzątaniu Starego magazynu, w którym zgromadził się w dużej ilości kurz.
 • Wysiłek fizyczny: astma jest przeciwwskazaniem tam, gdzie pracownik musi wykonywać wytężony wysiłek fizyczny. Czasami jednak pewne czynności są niezbędne do wykonania. Należy pamiętać, aby pracownik miał zawsze dostęp do Swoich leków.
 • Stołówka firmowa: należy dopilnować, aby pokarmy były dobrze oznaczone oraz żeby był wymieniony ich skład. Dodatek ziarna Sezamowego do zupy może dla osoby uczulonej zakończyć się zgonem.
 • Zimne powietrze: powinno się unikać gwałtownych zmian temperatur. Zimne powietrze bardzo nasila objawy astmy. Wyjście z pomieszczenia O temperaturze 24°C na mróz może Skutkować koniecznością sięgnięcia po leki.
 • Remonty: pyły unoszące się z kładzionych tynków mogą prowadzić do zaburzeń . Jeśli w firmie jest ciągłość pracy, a remontowanego miejsca nie da się szczelnie oddzielić, dobrze jest wcześniej zaplanować w tym czasie u chorego pracownika urlop. Jeśli nie jest to możliwe, powinien mieć on jak najmniejszy kontakt z unoszącymi się w powietrzu pyłami.
 • Stres: również i ten czynnik może spowodować skurcz dróg oddechowych i narastającą duszność. Ciężko jest w pracy wyeliminować stres. Należy jednak unikać sytuacji, które niepotrzebnie mogłyby go eskalować, oraz zapewnić możliwość ciągłego dostępu do leków.

Postępowanie w przypadku nasilenia objawów

Należy zapewnić pracownikowi dostęp do jego własnych leków. Nie kładziemy go na siłę, nie układamy w pozycji bocznej bezpiecznej (pracownik jest przytomny). osoba z dusznością najczęściej będzie siedziała lub oprze się o coś, aby łatwiej jej było oddychać. Powinniśmy zapewnić jej spokój i w miarę możliwości ograniczyć liczbę osób znajdujących się w pobliżu do minimum. Jeśli po wzięciu leków objawy nie ustępują, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Nie wolno pacjenta zostawiać samego. Ciągle powinniśmy monitorować stan chorego, aby w razie czarnego scenariusza móc jak najszybciej przystąpić do akcji ratunkowej. Jednocześnie jeśli wiemy, że jakiś konkretny czynnik spowodował wystąpienie objawów, powinniśmy w miarę możliwości jak najszybciej go wyeliminować.
 

Zobacz Środki Ochronny dróg oddechowcyh

Ilość odsłon:
zobacz wszystkie

Akceptujemy płatności